Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1978, Tom 21, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Redakcja "Prawa Kanonicznego" uprzejmie informuje...] s. 3
Kilka uwag o źródłach do dziejów archidiecezji krakowskiej Jakub Sawicki s. 5-14
Mahomet w oczach Piusa II Leszek Winowski s. 15-28
Epizod z dziejów lwowskiej kapituły katedralnej o. ł. Jakub Sawicki s. 29-38
Model Kościoła-tajemnicy jako podstawa teorii prawa kościelnego Remigiusz Sobański s. 39-60
De potestate sacerdotali secundum Gratianum Kazimierz Nasiłowski s. 61-86
Wspólnota kościelna determinuje charakter władzy i prawa Marian Żurowski s. 87-98
Urząd wikariusza biskupiego Marian Stasiak s. 99-111
Konieczność zmiany struktury prawnej zakonu marianów Julian Kałowski s. 113-121
Powstanie i początkowy rozwój zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego Józef Dolina s. 123-141
Przyłączenie wiosek do innych parafii w diecezji łomżyńskiej (1925-1975) Witold Jemielity s. 143-155
Sytuacja prawna Kościoła katolickiego w Kraju Warty Kazimierz Śmigiel s. 157-194
Szkic biograficzny i bibliografia prac naukowych prof. Jakuba Sawickiego Ferdynand Pasternak s. 195-221
"Leges ecclesiae post Codicem iuris canonici editae...], Vol. I-IV, Xaverius Ochoa, Roma 1966-1974 : [recenzja] Marian Pastuszko Ochoa Xaverius (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej. Podręcznik dla duchowieństwa", T. 1, Edward Sztafrowski, Warszawa 1976 : [recenzja] Jan Szarek Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 226-232
"Kanoniczne prawo małżeńskie okresu posoborowego", Marian Al. Żurowski, Katowice 1976 : [recenzja] Józef Glemp Marian Al. Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 232-237
"L'essenza del matrimonio canonico. Contributo allo studio dell'amore coniugale. Il momento constitutivo del matrimonio", Pierro Antonio Bonnet, Padova 1976 : [recenzja] Marian Żurowski Pierro Antonio Bonnet (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"Quaestiones de Motu Proprio Causas Matrimoniales", Roma 1976 : [recenzja] Antoni Stankiewicz s. 240-245
"Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in diritto canonico", Ombretta Fumagalli Carulli, Milano 1974 : [recenzja] Walenty Wójcik Ombretta Fumagalli Carulli (aut. dzieła rec.) s. 245-254
"Promotor sprawiedliwości i jego udział w sprawach małżeńskich", Jerzy Grzywacz, Lublin 1974 : [recenzja] Marian Stasiak Jerzy Grzywacz (aut. dzieła rec.) s. 254-258
"Tribunal Apostolicum Sacrae Romanae Rotae. Decisiones seu Sententiae selectae inter eas quae anno 1966...", Vol. LVIII, Vatican 1975 : [recenzja] Wojciech Góralski s. 258-262
"La canonizzazione equipolente e la questione dei miracoli nelle cause di canonizzazione", Fabijan Veraja, Roma 1975 : [recenzja] Henryk Misztal Fabijan Veraja (aut. dzieła rec.) s. 262-266
"Niestrudzony Siewca", Wrocław 1976 : [recenzja] Stanisław Książek s. 266-268
"Stati socialisti e confessioni religiose", Giovanni Barberini, Milano 1973 : [recenzja] Józef Glemp Giovanni Barberini (aut. dzieła rec.) s. 268-273
"Encyklopedia Katolicka", T. 2, Lublin 1976 : [recenzja] Józef Glemp s. 273-277
Schemat nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Walenty Wójcik s. 279-281
Sprawozdanie z III Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego, Pamplona 10-15. X. 1976 Józef Glemp s. 281-288
Międzynarodowy Kongres Kanonistów w Rzymie Ferdynand Pasternak s. 288-291
Oficjał i wiceoficjał w procesie o nieważność małżeństwa Marian Pastuszko s. 293-296