Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1987, Tom 30, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie zasady formalnej prawa kościelnego Remigiusz Sobański s. 3-30
Uwagi o interpretacji prawa kościelnego Remigiusz Sobański s. 31-45
Wpływ Soboru Watykańskiego II na kanonistykę w Polsce Remigiusz Sobański s. 47-59
Synod diecezjalny w doktrynie soborowej i jej wyraz w posoborowych synodach polskich Edward Sztafrowski s. 61-75
Wielkanocna Komunia Święta Marian Pastuszko s. 77-90
Świeccy w pracach i dokumentach I Synodu Prowincji Krakowskiej Jan Dyduch s. 91-112
Synod prowincjonalny w dyskusji na Soborze Trydenckim Wojciech Góralski s. 113-120
Organizacja i działalność Oficjalatu Okręgowego w Kielcach w latach 1635-1681 Walenty Wójcik s. 121-141
Konsystorz greckokatolicki w Chełmie na przełomie XVIII i XIX wieku Józef Łapiński s. 143-150
Zmiany w ustawach małżeńskich Augusta za panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej Maria Zabłocka s. 151-178
Pojęcie dobra Jerzy Laskowski s. 179-186
Nauczanie katechetyczne w świetle przepisów prawa kanonicznego Jerzy Syryjczyk s. 187-197
"De votis Societatis Jesu" Jana Azora SJ (1536-1603) : (nota historyczno-bibliograficzna) Andrzej F. Dziuba s. 199-216
"Der neue Codex und die Kirchlichen Vereine", Winfried Schulz, Paderborn 1986 : [recenzja] Remigiusz Sobański Winfried Schulz (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Il noviziato nel nuovo Codice", Elio Gambari, Roma 1985 : [recenzja] Julian Kałowski Elio Gambari (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Kirche und Kirchenrecht - Gesammelte Aufsätze", Hans Barion, hrsg. von Werner Böckenförde, Paderborn [etc.] 1984 : [recenzja] Walenty Wójcik Hans Barion (aut. dzieła rec.) Werner Böckenförde (aut. dzieła rec.) s. 221-234
"Chiesa società civile al Concilio Vaticano I", Paolo Petruzzi, Roma 1984 : [recenzja] Walenty Wójcik Paolo Petruzzi (aut. dzieła rec.) s. 234-242
"La nuova legislazione canonica. Corso sul Nuovo Codice di Diritto Canonico, 14-25 febbraio 1983", Roma 1983 : [recenzja] Wojciech Góralski s. 242-247
"Introduzione al consenso matrimoniale canonice", Pierro Antonio Bonnet, Milano 1985 : [recenzja] Wojciech Góralski Pierro Antonio Bonnet (aut. dzieła rec.) s. 247-253
"Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico. Annotazioni di diritto sostanziale e procesuale", Zenon Grocholewski, Cesare Zaggia, Mario Francesco Pompedda, Padove 1984 : [recenzja] Wojciech Góralski Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) Mario Francesco Pompedda (aut. dzieła rec.) Cesare Zaggia (aut. dzieła rec.) s. 253-259
"Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento", J. M. Serrano Ruiz [et al.], Bologna 1985 : [recenzja] Wojciech Góralski José María Serrano Ruiz José María Serrano Ruiz (aut. dzieła rec.) s. 259-265
"Il matrimonio nella nuova legislazione canonica", Antonino M. Abate, Brescia 1985 : [recenzja] Wojciech Góralski Antonino M. Abate (aut. dzieła rec.) s. 266-270
"Św. Brygida Szwedzka i Zakon Najśw. Zbawiciela ze szczególnym uwzględnieniem klasztorów na ziemiach polskich.", Józef Swastek, Lublin 1986 : [recenzja] Joachim Roman Bar Józef Swastek (aut. dzieła rec.) s. 270-274
"La scomunica è una pena? Saggio per una fondazione teologica del diritto penale canonico", Libera Gerosa, Fribourg 1984 : [recenzja] Jerzy Syryjczyk Libera Gerosa (aut. dzieła rec.) s. 274-284
"Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym", Henryk Misztal, Lublin 1985 : [recenzja] Joachim Roman Bar Henryk Misztal (aut. dzieła rec.) s. 284-286
Ochrona nienarodzonych w prawie rzymskim Marian Rola s. 287-288
Recepcja II Soboru Watykańskiego w Polsce Marian Rola s. 289-298
Bibliografia zagadnień związanych z reformą kościelnego prawa karnego Jerzy Syryjczyk s. 299-304