Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1987, Tom 30, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawowanie Eucharystii według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Tadeusz Pawluk s. 3-28
Szafarz Eucharystii Marian Pastuszko s. 29-48
Eucharystia w statutach synodu płockiego z 1733 r. Wojciech Góralski s. 48-62
Prawo kościelne a prawo świeckie Remigiusz Sobański s. 63-74
Interpretacja ustaw według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Walenty Wójcik s. 75-116
Struktura i zadania Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich Józef Wroceński s. 117-141
Reguła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Joachim Roman Bar s. 143-188
Wniesienie apelacji w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa Stefan Ciesielski s. 189-202
Troska Kościoła o katolickie wychowanie dzieci w kanonicznym prawie karnym Jerzy Syryjczyk s. 203-229
Moralność i prawo Jerzy Laskowski s. 231-238
Zanikanie instytucji tutela mulierum w prawie rzymskim Maria Zabłocka s. 239-252
Odbicie społecznej nauki Kościoła katolickiego w programach głównych stronnictw politycznych II Rzeczypospolitej Stanisław Krukowski s. 253-288
Na marginesie deklaracji o beatyfikacji królowej Jadwigi Joachim Roman Bar s. 289-291
"Der neue Codex und die Kirchlichen Vereine", Vinfried Schulz, Paderborn 1986 : [recenzja] Marian Żurowski Vinfried Schulz (aut. dzieła rec.) s. 293
"Podręcznik prawa kanonicznego", T. I-IV, Edward Sztafrowski, Warszawa 1985-1986 : [recenzja] Henryk Misztal Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 294-298
"Słownik kultury antycznej. Grcja. Rzym", pod red. Lidii Winniczuk, Warszawa 1986 : [recenzja] Jan Zabłocki Lidia Winniczuk (aut. dzieła rec.) s. 298-301
Ks. prof. M. Żurowski konsultorem Papieskiej Komisji Interpretacyjnej Tadeusz Pawluk s. 303
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Tadeusz Pawluk s. 303-305
Doktorat ks. St. Więzika Stanisław Pasternak s. 305
Wyróżnienie prac magisterskich Stanisław Pasternak s. 306
Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego ATK 28 maja 1986 r. Marian Rola s. 306
Wręczenie pamiątkowego numeru "Prawa Kanonicznego" ks. prof. Marianowi Myrsze Marian Rola s. 306-307
Dwugłos i dyskusja na temat trwałości małżeństwa według prawa świeckiego i kościelnego Marian Rola s. 307-312
Projekt kodyfikacji Katolickich Kościołów Wschodnich : (wykład na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK prof. Fürsta z Freiburga) Józef Łapiński s. 312-315