Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1960, Tom 3, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kodeks Prawa Kanonicznego Stefan Biskupski (tłum.) s. 3-33
Problem pomocy świeckiej dla Kościoła polskiego w średniowieczu na tle sytuacji zewnętrznej Walenty Wójcik s. 35-70
Udzielanie pomocy monarszej Kościołowi w polsce średniowiecznej Walenty Wójcik s. 71-86
Z praktyki sądowniczej w dziedzinie spraw o nieważnośc małżeństwa Kaźmierz Karłowski s. 87-193
Procedura w sprawach z tytułu impotencji i amencji w razie braku ekspertyzy, jeśli strona uchyla się od zeznań i ekspertyzy Kaźmierz Karłowski s. 195-214
Święcenia w prawie kanonicznym Władysław Szafrański s. 215-261
Prawa i obowiązki witrykusów w polskim ustawodastwie synodalnym Stefan Sołtyszewski s. 263-287
Stałe lub czasowe pozbawienie prawa noszenia szat duchownych Marian Mychra s. 289-297
Przestępstwo gospodarcze Zdzisław Papierkowski s. 299-305
Analecta z rękopisów bibliotek warszawskich Jakub Sawicki s. 307-363
Dziesięć roczników Walenty Wójcik Williabald M. Pl(ó)chl (aut. dzieła rec.) s. 365-381
"Vatican Diplomacy", Robert A. Graham, New Jersey 1959 : [recenzja] Walenty Wójcik Robert A. Graham (aut. dzieła rec.) s. 382-387
Z przygotowań do II Watykańskiego Soboru Powszechnego Stefan Sołtyszewski s. 388-412
Synod rzymski o sprawch małżeńskich Władysław Szafrański s. 413-418
Studia i wychowanie duchowieństwa diecezjalnego w świetle prawa kanonicznego Tadeusz Szwagrzyk s. 419-429
Zagadnienia z procedury sądowej Kaźmierz Karłowski s. 431-447