Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2014, Tom 57, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcjonowanie prawnej instytucji łaski w systemie kanonicznym Ginter Dzierżon s. 3-12
Le droit-devoir à l'apostolat : (remarques sur le canon 211) Dominique Le Tourneau s. 13-35
Eksklaustracja zakonnika w świetle KPK Marek Stokłosa s. 37-64
Obowiązek uczestnictwa we mszy świętej w niedzielę i święta nakazane Krzysztof Mierzejewski s. 65-88
Późne powołania kapłańskie Tomasz Jakubiak s. 89-110
«Officium et ius» w kan. 1136 KPK Adam Bartczak s. 111-125
The Canonical Delicts Liable to Penal Sanctions Reserved to the Apostolic See Dariusz Borek s. 127-158
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2013 r., K. 40 Helena Pietrzak s. 159-174
"I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede", a cura di Andrea D'Auria, Claudio Papale, Città del Vaticano 2014 : [recenzja] Dariusz Borek Andrea D'Auria (aut. dzieła rec.) Claudio Papale (aut. dzieła rec.) s. 175-184
"Znaczenie Synodu Monte Libano z 1736 roku dla Kościoła maronickiego : studium historyczno-prawne", G. Wojciechowski, Lublin 2013 : [recenzja] Tomasz Gałkowski G. Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 185-189
"Obrót majątkiem Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce", Małgorzata Tomkiewicz, Olsztyn 2013 : [recenzja] Lucjan Świto Małgorzata Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 189-191
Nowi magistrzy Prawa Kanonicznego Bożena Szewczul s. 193-196
Nostryfikacje Bożena Szewczul s. 196-197