Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2000, Tom 43, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sylwetka Księdza Profesora Doktora Habilitowanego Remigiusza Sobańskiego Zbigniew Janczewski s. 5-8
Wykaz ważniejszych publikacji ks. prof. dra hab. Remigiusza Sobańskiego Zbigniew Janczewski s. 9-34
La configurazione divino-umana di ciò che è giusto nella Chiesa : diritto divino e diritto umano Carlos J. Errázuriz Mackenna s. 35-46
Kann ein sich ordnungsgemäß delegierter lateinischer Diakon oder Laie unter Bestimmten umständen auch ehen von oder mit Orientalen segnen Carl Gerold Fürst s. 47-66
Synod Archidiecezji Przemyskiej (1995-2000) Wojciech Góralski s. 67-83
Prałatury personalne i ich relacje do struktur terytorialnych Juan Ignacio Arrieta Artur Miziński (tłum.) s. 85-115
Szafarz święceń (kanony 1012-1023) Marian Pastuszko s. 117-251
Wykonywanie władzy przez Kościół nad węzłem małżeńskim nieochrzczonych : zawiązki aktualnej normatywy w doktrynie na przestrzeni pierwszego tysiąclecia Seweryn Świaczny s. 253-272
The canons of Book V and their relation to civil law in North America Francis G. Morrisey s. 273-289
I beni temporali nel diritto canonico Gaetano Dammacco s. 291-321
Il gruppo italiano docenti di diritto canonico origine, scelte metodologiche, attività Adolfo Longhitano s. 323-349
Obsada stanowisk kościelnych w Królestwie Polskim do powstania styczniowego Witold Jemielity s. 351-385
Konkordat jako instrument normalizacji stosunków między Kościołem a demokratycznym państwem świeckim Józef Krukowski s. 387-402
Unia Europejska a religia : gra toczy się o fundamenty Helmut Juros s. 403-407
"Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa. Ewolucja czy zmiana koncepcji?", Henryk Stawniak, Warszawa 2000 : [recenzja] Józef Wroceński Henryk Stawniak (aut. dzieła rec.) s. 409-413
"Małżeństwo w konkordacie", Witold Adamczewski, Warszawa 1999 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Witold Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 413-417
"New commentary on the Code of Canon Law", ed. by John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green, New York 2000 : [recenzja] Mieczysław Oniśkiewicz John P. Beal (aut. dzieła rec.) James A. Cordiden (aut. dzieła rec.) Thomas J. Green (aut. dzieła rec.) s. 417-420
Kolokwium habilitacyjne ks. dr. Henryka Stawniaka Andrzej Orczykowski s. 421-423
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 423-427
Nostryfikacje Bożena Szewczul s. 427-428