Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1962, Tom 5, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kodeks Prawa Kanonicznego Stefan Biskupski s. 3-46
Zagadnienia organizacyjne i proceduralne podczas I sesji soboru watykańskiego II Walenty Wójcik s. 47-81
O staraniach biskupa Choromańskiego o utworzenie wydziału teologicznego przy uniwersytecie warszawskim Aleksy Petrani s. 83-90
Dowód z przysięgi stron w procesie kanonicznym Władysław Szafrański s. 91-138
Podstawy władzy kościelnej z punktu widzenia teologiczno-kanonicznego Marian Żurowski s. 139-159
Dowód ze swidków w procesie beatyfikacyjnym Wladysław Padacz s. 161-173
Powstanie i rozwój sieci parafialnej w Małopolsce Południowej do końca XVI w. Bolesław Kumor s. 175-231
Nowe spojrzenie na katolicko-prawosławny rozłam Mirosław Szegda s. 233-242
Projekt kodeksu karnego Zdzisław Papierkowski s. 243-284
Nadzwyczajny szafarz sakramentu bierzmowania i konsekracji kościoła w archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej Augustyn Ciesielski s. 285-294
"Prawo karne - Komentarz do Piątej Księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego", tom II - Kara, część I - Przepisy ogólne, ks. Marian Mychra, Warszawa 1960 : [recenzja] Walenty Wójcik Marian Mychra (aut. dzieła rec.) s. 295-302
"Prawo Karne, Komentarz do Piątej Księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego", Tom II - Kara, Część I - Przepisy ogólne, Marian Mychra, Warszawa 1960 : [recenzja] Zdzisław Papierkowski Marian Mychra (aut. dzieła rec.) s. 303-307
Komisje soborowe Stefan Sołtyszewski s. 303-319
Komisja papieska dla rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego Stefan Sołtyszewski s. 320-321