Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 49
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1970, Tom 13, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formacja zakonna w świetle instrukcji z dnia 6. I. 1969 r. Joachim Roman Bar s. 3-22
Rozwój koncepcji i sprawa założycielstwa Zgromadzenia SS. Felicjanek Marietta Strzałkowska s. 23-60
Stanowisko prawne kobiety w Kościele Kazimierz Waliczek s. 61-70
Przeszkoda wieku do małżeństwa w dekretałach papieskich i nauce prawa w drugiej połowie XII wieku Bronisław Wenanty Zubert s. 71-126
Synody polskie w latach 1918-1968 na tle rozwoju ustawodawstwa synodalnego w Polsce Walenty Wójcik s. 127-165
Stały diakonat w Kościele zachodnim po Soborze Watykańskim II Ludwík Kaliński s. 167-182
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 32. Motu proprio "Sanctitatis clarior" wprowadzające pewne zmiany w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych Edward Sztafrowski (tłum.) s. 184-191
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 33. Motu proprio "Ad hoc usque tempus" określające niektóre sprawy prawne dotyczące Kardynałów w ich tytułach lub diakoniach rzymskich Edward Sztafrowski (tłum.) s. 191-193
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 34. Konstytucja Apostolska "Sacra Rituum Congregatio" dzieląca dotychczasową Kongregację Obrzędów na dwie : Kongregację dla Spraw Kultu i Kongregację dla Spraw Kanonizacyjnych Edward Sztafrowski (tłum.) s. 193-206
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 35. Konstytucja Apostolska "Missale Romanum" promulgująca Mszał Rzymski odnowiony z polecenia Powszechnego Soboru Watykańskiego II Edward Sztafrowski (tłum.) s. 206-214
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 37. Wprowadzenie Ogólne do Mszału Rzymskiego Edward Sztafrowski (tłum.) s. 214
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 36. Dekret Kongregacji Obrzędów promulgujący nowy "Porządek Mszy św." i Wprowadzenie Ogólne do Mszału Rzymskiego (6. IV. 1969 r.) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 214
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 38. Motu proprio "Mysterii paschalis" promulgujące przepisy powszechne dotyczące roku liturgicznego i ogólny nowy Kalendarz Rzymski Edward Sztafrowski (tłum.) s. 214-220
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 39. Dekret Kongregacji Obrzędów dotyczący nowego Kalendarza liturgicznego i nowej Litanii do Wszystkich Świętych (21. II. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 220
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 40. Przepisy ogólne dotyczące Roku Liturgicznego i Kalendarza Liturgicznego Edward Sztafrowski (tłum.) s. 220
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 41. Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich : instrukcja "Renovationis causam" dotycząca przystosowanej odnowy przygotowania do życia zakonnego Edward Sztafrowski (tłum.) s. 220-252
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 42. Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich dotycząca życia kontemplacyjnego oraz klauzury mniszek Edward Sztafrowski (tłum.) s. 253-259
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 43. Motu proprio "Sollicitudo omnium ecclesiarum" dotyczące funkcji Legatów Biskupa Rzymskiego (24. VI. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 260
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 44. Nowy wykaz odpustów Enchiridion indulgentiarum Edward Sztafrowski (tłum.) s. 260
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 45. Regulamin Ogólny Kurii Rzymskiej (22. II. 1968) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 260
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 46. Urząd dla Międzynarodowych Spraw Kościelnych, Acta Consilii pro Publicis Ecclesiae negotiis, odnowiony i poszerzony Regulamin Synodu Biskupów (24. VI. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 260-266
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 47. Motu proprio "Pastoralis migratorum cura" ustalajace nowe przepisy w zakresie duszpasterstwa wśród emigrantów (15. VIII. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 266
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 48. Instrukcja Kongregacji Biskupów dotycząca duszpasterstwa wśród emigrantów (22. VIII. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 266
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 49. Motu proprio "Romanae dioecesis" regulujące sprawę nadawania beneficjów kościelnych w Rzymie (30. VI. 1968 r.) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 267
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 50. Instrukcja Kongregacji Ewangelizowania Narodów czyli rozkrzewiania wiary dotycząca ułożenia współpracy misyjnej Biskupów z Papieskimi misyjnymi oraz w zakresie inicjatywy poszczególnych diecezji na rzecz misji z dnia 24 lutego 1969 roku Edward Sztafrowski (tłum.) s. 267
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 51. Instrukcja Kongregacji Ewangelizowania Narodów ustalająca pewne zasady i normy dotyczące stosunku między ordynariuszami miejsca a Instytutami misyjnymi na terenach misyjnych (24. II. 1969) Edward Sztafrowski s. 267
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 52. Wskazania ogólne Kongregacji Spraw Duchowieństwa dotyczące duszpasterstwa turystycznego (30. IV. 1969 r.) Edward Sztafrowski s. 267
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 53. Instrukcja Papieskiego Sekretariatu Stanu dotycząca stroju, tytułów i odznak kardynałów, biskupów i niższych prałatów (31. III. 1969 r.) Edward Sztafrowski s. 267-269
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 54. Dekret Kongregacji dla Spraw Kultu Bożego zatwierdzający nowy układ czytań mszalnych (25. V. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 269
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 55. Instrukcja Kongregacji dla Spraw Kultu Bożego na temat przygotowania wydań i korzystania z nowego Porządku czytań mszalnych (25. VI. 1969 r.) Edward Sztafrowski s. 269
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 56. Odpowiedź Papieskiej Komisji Interpretacji Dekretów Soboru Watykańskiego II dotycząca rozumienia słów "kompetentna władza" w MP Ecclesiae Sanctae, I, n. 21 §3 (3. VII. 1969 r.) Edward Sztafrowski s. 270
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 60. Dekret Kongregacji Obrzędów zatwierdzający i promulgujący nowy Obrzęd małżeństwa (19. III. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 270
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 57. Instrukcja Kongregacji dla Spraw Kultu Bożego dotycząca sposobu udzielania Komunii św. przez złożenie na rękę (29. V. 1969 r.) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 270
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 58. Dekret Kongregacji dla Spraw Kultu Bożego wprowadzający pewne zmiany w obrzędzie chrztu dzieci (15. V. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 270
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 59. Dekret tejże Kongregacji przedłużający okres nieobowiązywalności prawnej Obrzędu Chrztu dzieci (10. VII. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 270
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 61. Komunikat biskupów polskich w sprawie nabożeństw dodatkowych (13. II. 1969) Edward Sztafrowski s. 271
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 63. Dekret Prymasa Polski przedłużający na okres 7 lat przywilej odprawiania Mszy św. żałobnej codziennej w kościołach parafialnych trzy razy w tygodniu w dni liturgiczne III klasy (28. XII. 1968) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 271
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 62. II Instrukcja Episkopatu Polski o posługiwaniu się przez duchownych pojazdami mechanicznymi (13. II. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 271
Materiały do historii nauki i literatury prawa kanonicznego w Polsce Joachim Roman Bar s. 273-274
Śp. Prof. Dr Tadeusz Silnicki (5 X 1889 - 1968) Jakub Sawicki s. 274-285
O. Myron Stefan Bodnareskul OFMConv Damian Synowiec s. 285-289
Wykaz dokumentów prawno-liturgicznych z lat 1940-1968 Roman Michałek s. 291-364
"Przyznanie sądowe strony w procesie kanonicznym", Tadeusz Pawluk, Olsztyn 1968 : [recenzja] Marian Myrcha Tadeusz Pawluk (aut. dzieła rec.) s. 365-373
"Begriff und Erscheinungsformen der Simonic bei Gratian und den Dekretisten", Joseph Weitzel, München 1967 : [recenzja] Walenty Wójcik Joseph Weitzel (aut. dzieła rec.) s. 373-377
"La Vie religieuse dans le renouveau de l'Église. Texte de Vatican II, Jean XXIII, Paul VI", R. Carpentier, A. De Bonhome, Bruxelles 1967 : [recenzja] Marian Żurowski A. De Bonhome (aut. dzieła rec.) R. Carpentier (aut. dzieła rec.) s. 377
"De vita per consilia evangelica consecrata", Johannes Beyer, Roma 1969 : [recenzja] Johannes Beyer Marian Żurowski s. 378-379
"L'acte positif de volonté contre les biens du mariage dans la jurisprudence rotale. (Etude historico-canonique de la Décision III, coram Many, en 1911), Mauthé Louis, Moulins 1966 : [recenzja] Marian Pastuszko Mauthé Louis (aut. dzieła rec.) s. 379-383
Sesja naukowa kanonistów, Kraków, 17-18 lutego 1969 r. Tadeusz Pieronek s. 385-418
Z najnowszych wyroków Roty Rzymskiej Kaźmierz Karłowski s. 419-428