Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1986, Tom 29, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Iura propter officia" : (uwagi związane z nagłówkami I i II tytułu księgi II nowego CIC) Remigiusz Sobański s. 3-12
Nowy Testament a historia prawa : (wykład z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej ks. prof. Dr Mariana Myrchy) Henryk Kupiszewski s. 13-26
Ewolucja pojmowania wolności religijnej w Kościele katolickim Marian Al. Żurowski s. 27-38
Osoba jako funadament porządku prawnego Jerzy Laskowski s. 39-48
Pojęcie parafii w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego Walenty Wójcik s. 49-74
Udział przełożonego instytutu życia konsekrowanego w radach Julian Kałowski s. 75-99
Odnowiona reguła trzeciego zakonu regularnego św. Franciszka Joachim Roman Bar s. 101-111
Ofiary mszalne Marian Pastuszko s. 113-136
Kanoniczne unieważnienie małżeństwa Tadeusz Pawluk s. 137-152
Niezdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich z przyczyn psychicznych Marian Al. Żurowski s. 153-162
Zadania psychologa w sprawach o nieważność małżeństwa w świetle wymogów nowego prawa małżeńskiego Wojciech Góralski s. 163-172
Profanacja Eucharystii według karnego ustawodawstwa kanonicznego i polskiego prawa karnego Jerzy Syryjczyk s. 173-208
Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich w aspekcie historyczno-prawnym Józef Wroceński s. 209-231
Wiedza konieczna a zgoda na małżeństwo sakramentalne Bronisław Wenanty Zubert s. 233-247
Prawo patronatu w metropolii gnieźnieńsko-poznańskiej w latach 1919-1939 Krzysztof Krasowski s. 249-270
Ś.p. o. Stanisław Wójcik Joachim Roman Bar s. 271-272
"Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum. Index ac status Causarum", Roma 1985 : [recenzja] Joachim Roman Bar s. 273-274
"La normativa del nuovo Codice", a cura di Ernesto Cappellini, Brescia 1983 : [recenzja] Wojciech Góralski Ernesto Cappellini (aut. dzieła rec.) s. 274-277
"Konferencje Biskupów. Studium historyczno-kanoniczne", Edward Sztafrowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Józef Wroceński Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Il diritto canonico matrimoniale. Commento giuridico-teologico-pastorale", Francesco Bersini, Torino 1983 : [recenzja] Wojciech Góralski Francesco Bersini (aut. dzieła rec.) s. 281-284
"Apostazja od wiary w świetle przepisów kanonicznego prawa karnego. Studium prawno-historyczne", Jerzy Waldemar Syryjczyk, Warszawa 1984 : [recenzja] Henryk Kupiszewski Jerzy Waldemar Syryjczyk (aut. dzieła rec.) s. 284-288
"Wschodnie patriarchaty starożytne", Edmund Przekop, Warszawa 1984 : [recenzja] Józef Łapiński Edmund Przekop (aut. dzieła rec.) s. 289-293
"Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano", Lucio De Giovanni, Napoli 1980 : [recenzja] Jerzy Syryjczyk Lucio De Giovanni (aut. dzieła rec.) s. 293-295
"Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana", Leo Peppe, Milano 1984 : [recenzja] Jan Zabłocki Leo Peppe (aut. dzieła rec.) s. 295-297
Doktorat ks. J. Wroceńskiego Tadeusz Pawluk s. 299
Doktorat ks. E. Zakrzewskiego Tadeusz Pawluk s. 299-300
Kolokwium habilitacyjne ks. J. Dyducha Tadeusz Pawluk s. 300
Prelekcja ks. prof. E. Corecco z Fryburga Marian Rola s. 300-304
Sesja naukowa pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego ATK Marian Rola s. 304-308
Ewolucja tekstu kanonów 1055 i 1095 : (wykład w ATK ks. prof. Morrisey'a z Kanady) Marian Rola s. 308-312
    Zacytuj
  • Udostępnij
Międzynarodowe sympozjum naukowe na temat "Wyrok w Europie : metoda, technika i styl", Ferrara, 10-12 X 1985 Zenon Grocholewski s. 313-316