Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Ochrona Zabytków
1958, Tom 11, Numer 1-2 (40-41)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bytom Odrzański : szkic urbanistyczno-historyczny Michał Witwicki s. 1-18
W sprawie badań nad architekturą ludową Ignacy Tłoczek s. 19-34
Typy wiejskich drewnianych budynków na podgórzu w województwie rzeszowskim Franciszek Kotula s. 35-57
Drewniana cerkiew z Rosolina Ryszard Brykowski s. 58-68
Uwagi o zabytkach budownictwa drewnianego na Mazowszu południowo-wschodnim Marian Benko s. 69-94
Tryptyk z Tarczka Jadwiga Warsztocka-Wardzyńska s. 95-118
Województwo lubelskie (1953-57) H. Gawarecki s. 119-129
Województwo bydgoskie (1955-58) M. Rejmanowski s. 130-134
Miasto Toruń (1956-1957) B. Rymaszewski s. 134-137
Województwo koszalińskie (1953-1957) St. Pągowski s. 137-142
Konserwacja "Komory klejnotowej" Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie J. Lepiarczyk s. 142-144
Najstarsze domy w Węgrowie A. Czapska s. 145-146
Gaj w Gucinie St. Małachowski s. 146-149
Przegląd piśmiennictwa polskiego z zakresu konserwatorstwa za okres od 1953-1956 r. J. Lepiarczyk s. 150-152
Morysinek St. Małachowski s. 150
Wyjaśnienie. s. 152