Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Ochrona Zabytków
2005, Tom 2, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jacek Rulewicz s. 3-4
Porządkowanie zamku w Besiekierach i jego otoczenia : wnioski konserwatorskie Jolanta Welc Jędrzejewska Włodzimierz Witkowski s. 5-19
Alberto Soldani (1958-2005) : [nekrolog]. s. 19
Zabytkowe dzwony kościelne w Wielkopolsce : stan zachowania i perspektywy badawcze Tomasz Łuczak s. 20-28
Gotycka stolarka drzwiowa w Gdańsku : budowa, dekoracja, kolorystyka i konserwacja Katarzyna Darecka s. 29-40
Godnie Święta w regionie żywieckim Barbara Rosiek s. 41-50
Archeologia morska w Polsce : stan obecny i perspektywy Iwona Pomian s. 51-60
Problemy konserwatorskie rezydencji shõguna Ashikaga w Kioto Małgorzata Wołodźko s. 61-74
Reklama na zabytkach Agnieszka Sławomirska s. 75-88
Fumigacja drewna gazami niereaktywnymi jako alternatywa dla tradycyjnych metod dezynsekcji Piotr Boruszewski s. 89-93
Andrzej Fischinger (1928-2005) Jerzy Baranowski s. 95-96
Polsko-ukraińskie badania założeń rezydencjonalnych : Podhorce Anna Hanaka s. 97-100
Współczesna architektura w historycznym krajobrazie miast światowego dziedzictwa Katarzyna Piotrowska-Nosek s. 100-102
Memorandum Wiedeńskie dotyczące "Dziedzictwa Światowego i Współczesnej Architektury - Zarządzania Historycznym Krajobrazem Miejskim" Katarzyna Piotrowska-Nosek (tłum.) s. 103-106
Jerzy S. Majewski, Warszawa nieodbudowana - lata dwudzieste, lata trzydzieste, Warszawa 2004 i 2005 : [recenzja] Maria Sołtys Jerzy S. Majewski (aut. dzieła rec.) s. 107-112
"Zabytkowe obiekty techniki transportowej : materiały jubileuszowej sesji naukowo-technicznej Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu" red. Marian Szeliński, Kraków : SITK, 2005 : [recenzja] Marek Barszcz Marek Szeliński (aut. dzieła rec.) s. 113-116
Publikacje Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. s. 118-119