Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 67
Ochrona Zabytków
1951, Tom 4, Numer 1-2 (12-13)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 1
Osiągnięcia pierwszego roku planu 6-letniego w zakresie ochrony zabytków s. 3-8
Organizacja wykonawstwa robót konserwatorskich Feliks Próchnicki s. 9-23
Zagadnienia konserwacji zabytków sztuki przemysłu artystycznego Konstanty Pieńkowski s. 24-31
Badania archeologiczne na Wawelu w r. 1950 Andrzej Żaki s. 32-38
Fajki gliniane : z badań archeologicznych Tadeusz Żurowski s. 39-57
Rzeźby mazowieckie w Radziłowie Stanisław Szymański s. 58-64
Konserwacja polichromii w Morągu Karol Dąbrowski s. 65-77
Prace kamieniarsko-konserwatorskie przy fasadach pałacu w Łazienkach Józef Andruszko s. 78-86
Ludowi restauratorowie zabytków Tadeusz Seweryn s. 87-90
Kościół pp. Sakramentek na Nowym Mieście w Warszawie Beata Trylińska s. 91-92
Zamek Ostrogskich w Warszawie Mieczysław Kuzma s. 92
Kazanów, pow. konecki, woj. kieleckie Eugeniusz Krygier s. 92
Jędrzejów - woj. kieleckie, wieże kościoła oo. Cystersów. s. 93-94
Stopnica - woj. kieleckie, kościół parafialny. s. 93
Haczów, woj. rzeszowskie. s. 94
Kaplica myśliwska pod wezwaniem św. Huberta w Miłocinie k. Rzeszowa Franciszek Kotula s. 95-98
Kronika zagraniczna. s. 99
Fragment malowidła późnogotyckiego z Krobi (pow. gostyński) Zygmunt Świechowski s. 99
Zabytki sztuki zniszczone przez hitlerowców w ZSRR Igor Grabar (aut. dzieła rec.) s. 100-103
"Dom Rzemiosła przy ul. Miodowej", Czesław Knothe, "Architektura", R. 1950, nr 5/6 : [recenzja] Czesław Knothe (aut. dzieła rec.) s. 103
"Problemy odbudowy zamku Warszawskiego", Stanisław Lorentz, "Odrodzenie", R. VII, 1950, nr 9/274 : [recenzja] Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) s. 103
"Na tematy Dziekanki", Tadeusz Filipczak, "Architektura", R. 1950, nr 5/6 : [recenzja] Tadeusz Filipczak (aut. dzieła rec.) s. 103
"Sale Redutowe", Ksawery Piwocki, "Architektura", R. 1950, nr 5/6 : [recenzja] Ksawery Piwocki (aut. dzieła rec.) s. 103
"Nowe wnętrza Teatru Narodowego w Warszawie na tle współczesnych zadań architektury", Jan Minorski, "Architektura", R. 1950, nr 5/6 : [recenzja] Włodzimierz Gierałtowski (aut. dzieła rec.) s. 103
"Śląskie miasta owalnicowe", Włodzimierz Gierałtowski, "Architektura", R. 1950, nr 3/4 : [recenzja] Włodzimierz Gierałtowski (aut. dzieła rec.) s. 103
"Czy dzieła Tomaso Dolabelli znajdują się na Jasnej Górze?", Stanisław Podlewski, "Dziś i Jutro", R. VI, nr 49/263 : [recenzja] Stanisław Podlewski (aut. dzieła rec.) s. 103
"Konserwacja i rekonstrukcja podwarszawskich ogrodów zabytkowych", Michał Szymański, "Stolica", R. V, nr 46/209 : [recenzja] Michał Szymański (aut. dzieła rec.) s. 104
"Tragedia zabytków w Poznaniu", Witold Maisel, "Ziemia", R. XLI, nr 12/606 : [recenzja] Witold Maisel (aut. dzieła rec.) s. 104
"Zabytki Gdańska w odbudowie", Józef Stanisław Serednicki, "Stolica", R. V, nr 45/208 : [recenzja] Józef Stanisław Serednicki (aut. dzieła rec.) s. 104
"Rekonstrukcja rzeźb zabytkowych", Aleksander Żurakowski, "Stolica", R. V, nr 16/179 : [recenzja] Aleksander Żurakowski (aut. dzieła rec.) s. 104
"Społeczna rola konserwatora", Jan Zachwatowicz, "Stolica", R. V, nr 14/15 (177/178) : [recenzja] Jan Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) s. 104
"Podwarszawskie zabytki w służbie społecznej", Michał Szymański, "Stolica", R. V, nr 14/15 : [recenzja] Michał Szymański (aut. dzieła rec.) s. 104
"Istota społecznej opieki nad zabytkami przeszłości", Stanisław Szymański, "Ziemia", R. XLI, nr 1-2/595-596 : [recenzja] Stanisław Szymański (aut. dzieła rec.) s. 104
"Dom Związku Zawodowego Literatów Polskich", Wiesław Wernic, "Stolica", R. V, nr 25/288 : [recenzja] Wiesław Wernic (aut. dzieła rec.) s. 104
"Dawne pałace Krakowskiego Przedmieścia w nowej służbie społecznej", Zdzisław Bieniecki, "Stolica", R. V, nr 29/292 : [recenzja] Zdzisław Bieniecki (aut. dzieła rec.) s. 104
"Odbudowa pałacu Paca", H. B., "Stolica", R. V, nr 37/200 : [recenzja] s. 104
"W pracowni konserwatorskiej w Opolu", Wanda Sarnowska, "Z Otchłani Wieków", R. XIX, z. 3-4 : [recenzja] Wanda Sarnowska (aut. dzieła rec.) s. 104
"Kamienice renesansowe w Kazimierzu Dolnym", Wacław Husarski, Lublin 1950 : [recenzja] Wacław Husarski (aut. dzieła rec.) s. 105
"Zabytki Sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny IV, powiat piotrowski", Warszawa 1950 : [recenzja] s. 105-106
"Pawilon ochronny nad piecami garncarskimi w Zofipolu", Stanisław Buratyński, "Z Otchłani Wieków", R. XIX, nr 7-8 : [recenzja] Stanisław Buratyński (aut. dzieła rec.) s. 105
"Przewodnik po Wystawie "Realizm w tradycji malarstwa polskiego od XV do XIX wieku", Kraków 1950 : [recenzja] s. 105
"500 lat malarstwa polskiego", Warszawa 1950 : [recenzja] s. 105
"Rysunki i akwarele malarzy polskich XIX i XX wieku. Katalog wystawy objazdowej", Przemysław Michałowski, Poznań 1950 : [recenzja] Przemysław Michałowski (aut. dzieła rec.) s. 105
"Sztuka Krakowa", Tadeusz Dobrowolski, Kraków 1950 : [recenzja] Tadeusz Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 105
"Technika ceramiki artystycznej", Maria Starzewska, Wrocław 1950 : [recenzja] Maria Starzewska (aut. dzieła rec.) s. 105
"Harfa Dawida i młot Tubalkaina. Miniatura Biblii Płockiej", Jan Białostocki, "Biuletyn Historii Sztuki i kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 106
"Cechy narodowe polskiego miasteczka", Hanna Adamczewska, "Architektura", R. 1950, z. 3-4 (29-30) : [recenzja] Hanna Adamczewska (aut. dzieła rec.) s. 106
"Wykopaliska na zamku średniowiecznym Wenecji pod Żninem", Aleksandra Świechowska, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Aleksandra Świechowska (aut. dzieła rec.) s. 106
"Pierwiastki narodowe w polskiej architekturze wiejskiej", Ignacy Felicjan Tłoczek, "Architektura", R. 1950, z. 1-2/27-28 : [recenzja] Ignacy Felicjan Tłoczek (aut. dzieła rec.) s. 106
"Czy Wit Stwosz wykonał ołtarz dla Schwazu?", Szczęsny Dettloff, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Szczęsny Dettloff (aut. dzieła rec.) s. 106
"Działalność arystyczna Stanisława Stosza", Tadeusz Dobrzeniecki, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Tadeusz Dobrzeniecki (aut. dzieła rec.) s. 106
"Malowidła ołtarzy kaliskiego, kościańskiego i sulichowskiego na tle problemu Mistrza z Gościszowic", Zygmunt Świechowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Zygmunt Świechowski (aut. dzieła rec.) s. 106-107
"Nieznany obraz Jana Massysa: << Wenus >> w zbiorach Pusłowskich w Krakowie", Anna Schusterowa, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Anna Schusterowa (aut. dzieła rec.) s. 107
"Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w latach 1939-1949", Stanisława Sawicka, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Stanisława Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 107
"Wielkopolski portret trumienny", Stanisław Wiliński, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Stanisław Wiliński (aut. dzieła rec.) s. 107
"Kościół drewniany w Komborni", Zbigniew Hornung, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Zbigniew Hornung (aut. dzieła rec.) s. 107
"Sprawozdanie z inwentaryzacji zabytków sztuki powiatu świebodzińskiego", Stanisław Wiliński, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Stanisław Wiliński (aut. dzieła rec.) s. 107
"Moda na chińszczyznę w Polsce XVIII w.", Janusz Tazbir, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 107
"Polski stolarz dekorator z XVIII w. i jego klientela", Zbigniew Rewski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Zbigniew Rewski (aut. dzieła rec.) s. 107
"Realizm mieszczański a realizm socjalistyczny", Juliusz Starzyński, „Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii badań nad sztuką”, R. I, 1950 : [recenzja] Juliusz Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 107-108
"O naukowo-krytycznej interpretacji dzieła sztuki", Juliusz Starzyński, „Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii badań nad sztuką”, R. I, 1950, z. 2 : [recenzja] Juliusz Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 108
"Dwa programy", Mieczysław Porębski, „Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii badań nad sztuką”, R. I, 1950 : [recenzja] Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 108
"Społeczna funkcja sztuki w świetle historii", Juliusz Starzyński, „Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii badań nad sztuką”, R. I, 1950, z. 3-4 : [recenzja] Juliusz Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 108-109
"Matejko i Słowacki", Kazimierz Wyka, „Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii badań nad sztuką”, R. I, 1950, z. 3-4 : [recenzja] Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 109-110
Treść i forma w sztukach plastycznych", Mieczysław Porębski, „Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii badań nad sztuką”, R. I, 1950, z. 3-4 : [recenzja] Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 109
"Realizm w narodowych tradycjach polskiej architektury, rzeźby, malarstwa, urbanistyki i rzemiosła artystycznego", „Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii badań nad sztuką”, R. I, 1950, z. 3-4 : [recenzja] None None s. 110