Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Ochrona Zabytków
1999, Tom 52, Numer 1 (204)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany mikrostrukturalne wapieni jurajskich, użytych w wybranych obiektach zabytkowych, jako efekt antropogenicznych zanieczyszczeń atmosfery Marek Rembiś Anna Smoleńska
    Zacytuj
  • Udostępnij
Natolin : jego przeszłość, rewaloryzacja i rozbudowa Wojciech Fijałkowski s. 1-9
Podstawy prawne, zakres i formy urzędowej ingerencji konserwatorskiej a prawo do reklamy podmiotów prowadzących działalność w obiektach zabytkowych Piotr Dobosz s. 10-14
Krzemionki Opatowskie : palący problem konserwatorski Wojciech Borkowski s. 15-20
Rosyjska ikona metalowa XVIII i XIX wieku Janusz W. Błaszczyk Wojciech Kurpik s. 21-33
    Zacytuj
  • Udostępnij
Czyszczenie laserem wybranych powierzchni kamiennych Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie Andrzej Koss Jan Marczak s. 39-44
Uszkodzenia zabytków w Egipcie powodowane przez owady Adam Krajewski s. 45-53
Dawny kościół parafialny w Dzygówce na Bracławszczyźnie (Ukraina) Piotr S. Szlezynger s. 54-60
Podominikański zespół klasztorno-kościelny w Sejnach - dzieje zabytku i jego konserwacji Antoni Jacek Koseski s. 61-67
Nowe dane dotyczące cmentarzy żydowskich w dawnym powiecie olkuskim, w granicach administracyjnych do 1975 r. Dariusz Rozmus s. 68-72
Liber geneseos illustris familiae Schidloviciae : panegiryk czy także źródło? Wanda Puget s. 73-76
Reperacje długich i wąskich ubytków płótna w obrazach Andrzej Kulesza s. 77-79
Drugie Targi Konserwarcji Zabytków i Dzieł Sztuki 13-15 maja 1999 r. w Krakowie : [zapowiedź:]. s. 80
Sympozjum „Drewno archeologiczne : badania i konserwacja” 22-24 czerwca 1999 r. w Wenecji k. Żnina oraz w Biskupinie. s. 81
ENCoRE : utworzenie pierwszej europejskiej sieci szkół w dziedzinie konserwacji-restauracji Iwona Szmelter s. 82-84
Ośrodek ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (kwiecień 1996 – grudzień 1997) Ryszard Brykowski s. 85-96
Działalność konserwatorska w gdańskim Dworze Artusa Alina Szpakiewicz s. 97-101
Piotr Dobosz, "Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków", Oficyna Wydawnicza "Dajwór", Kraków 1997 : [recenzja] Iwona Skrzydło-Niżnik s. 102-104