Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Ochrona Zabytków
1964, Tom 17, Numer 2 (65)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zabytki w służbie społeczeństwa Mieczysław Ptaśnik s. 3-5
Dwadzieścia lat ochrony zabytków w Polsce Ludowej Józef E. Dutkiewicz s. 6-14
Kwartalnik "Ochrona Zabytków" w latach 1948-1964 Barbara Lenard s. 15-19
Z problematyki badań, konserwacji i ekspozycji zabytków w Wiślicy Andrzej Tomaszewski s. 20-38
Rekonstrukcja świątyni Hatszepsut w Deir-el Bahari Leszek Dąbrowski s. 39-49
Poszukiwania pierwotnych narzutów i malowideł w cysterskich kościołach Małopolski Maria Malanek s. 50-62
Pawilon ochronny nad reliktami budowli preromańskich w Wiślicy - konstrukcja Jerzy Teliga s. 63-68
Zastosowanie wieży przesuwnej do robót konstrukcyjno-budowlanych na dużych wysokościach Stanisław Zawada s. 68-69
Problem konserwacji szabli zabytkowej w świetle nauki o korozji metali Janusz Lehmann Aleksandra Wasilkowska s. 70-75
Narada konserwatorska w Warszawie Wojciech Jankowski s. 76-80
Prace konserwatorskie - miasto st. Warszawa Barbara Kaczyńska s. 80-96
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich M. Arszyński P. Rudniewski s. 97-99