Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Ochrona Zabytków
1956, Tom 9, Numer 3 (34)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Elektrokinetyczne metody konserwacji zabytków Rudolf Molisz s. 133-150
Rok pracy działu robót budowlano-konserwatorskich Pracowni Konserwacji Zabytków Władysław Terlecki s. 151-157
Pałac na Wodzie w Łazienkach Jan Dąbrowski s. 158-176
Twierdza w Wisłoujściu i niektóre problemy związane z jej odbudową Jerzy Stankiewicz s. 177-187
Prace badawcze w pałacu w Wolborzu W. Tomicka s. 188-189
Z prac konserwatorskich Muzeum Narodowego w Krakowie : w zbiorach Czartoryskich J. Lisowska s. 189-191
Cenny zabytek architektury drewnianej na Ziemi Śląskiej M. Szymański s. 191-193
III zjazd konserwatorów zabytków archeologicznych T. Żurowski s. 193-194
Konserwacja we Włoszech : uwagi na podstawie podróży K. Dąbrowski s. 194-198
Przegląd piśmiennictwa polskiego z zakresu historii sztuki za okres od 1951 do 1954 r. A. Olszewski s. 199-202
Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie na Kremlu Moskiewskim T. Żurowski s. 202-204