Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Ochrona Zabytków
1989, Tom 42, Numer 3-4 (166-167)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Malowidła ścienne w kościele św. Anny w Warszawie i ich konserwacja Romana Zdziarska s. 207-237
Ochrona zabytków architektury w województwie białostockim w latach 1918-1939 : część 2 Janina Poskrobko s. 238-250
Odkrycie oraz restauracja dwu nisz we wschodnim pomieszczeniu głównego sanktuarium świątyni królowej Hatszepsut w Deir el Bahari Zygmunt Wysocki s. 251-259
Ostatnie Walne Zgromadzenie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości Ryszard Brykowski s. 260-264
Tradycyjne zabezpieczenia antysejsmiczne na przykładzie cytadeli Casbah w Algierze Antoni Kozielski Stanisław Sosnowski s. 264-267
Założenia programowe badań archeologicznych Starego Miasta w Lublinie Edmund Mitrus s. 268-273
O potrzebie badań nad XIX- i XX-wiecznymi kaflami i piecami kaflowymi : na przykładzie kafli z zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej Eugeniusz Foltyn s. 274-278
Konserwacja karaceny ze zbiorów kórnickich Janusz Jerzy s. 278-282
Uwagi na marginesie artykułu K. E. Larsena pt. "O ochronie zabytków Japonii" opublikowanym w "ICOMOS Information" 1988, nr 3 Bolesław Bielawski s. 282-285
Ewa Lenkow (1936-1988) Mirosław Przyłęcki s. 286-287
Aleksandra Bogdanowska (1932-1989) Jerzy Gadomski Władysław Zalewski s. 288-289
Prace konserwatorskie w województwie kieleckim w latach 1982-1986 Krzysztof Myśliński s. 290-304
Sesja archeologiczna pt. "Problematyka archeologiczna w interdyscyplinarnych badaniach PP Pracownie Konserwacji Zabytków" Krystyna Kwaśniewska s. 304-305
Międzynarodowe sympozjum z cyklu "Archeologia a społeczeństwo" pt. "Badania szerokopłaszczyznowe, ich możliwości i problemy" Eligiusz Dworaczyński s. 304
"Konserwator i zabytek "- ogólnopolska sesja naukowa w Toruniu Krystyna Stankiewicz s. 305-306
Konkurs na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego w 1987 r. Marian Paździor s. 306-309
Akcja Memorabilii we Włoszech - seminaria poprzedzające międzynarodowy kongres Jacek Wolski s. 306
"Góra Kalwaria - portret miasta" Marian Paździor s. 310
Współpraca kulturalno-oświatowa Chełma Lubelskiego z Łuckiem Zbigniew Rewski s. 310
"Das 19 : Jahrhundert und die Restaurierung : Beiträge zur Malerei, Maltechnik und Konservierung", Heinz Althöfer, München 1987 : [recenzja] Władysław Ślesiński Heinz Althöfer (aut. dzieła rec.) s. 311
"Památky a Příroda", r. 13 (1988) : [recenzja] Magdalena Gumkowska s. 311-314
Sprostowanie. s. 315
List do Redakcji Eugeniusz Gąsiorowski s. 315