Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 57
Ochrona Zabytków
1949, Tom 2, Numer 2 (6)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje inwentaryzacji zabytków sztuki w Polsce : w dwudziestą rocznicę Centralnego Biura Inwentaryzacji Zabytków Sztuki Jerzy Szablowski s. 143, 73-83
Ze wspomnień konserwatora Feliks Kopera s. 84-87
Badania archeologiczne na trasie Wschód-Zachód w Warszawie 1948 r. Tadeusz Żurowski s. 87-93
Kościół św. Andrzeja w Krakowie Stefan Świszczowski s. 143-144, 93-108
Zamierzone odnowienie gmachu Collegium Maius w Krakowie Adam Bochnak s. 108-115
Portrety królewskie Daniela Schultza Tadeusz Mańkowski s. 116-122, 144
Pałac marszałka Bielińskiego w Starym Otwocku Jan Witkiewicz s. 122-132, 144
Odbudowa Starego Rynku w Poznaniu s. 133-134
Zamek w Baranowie s. 134-135
"Konserwacja okazów etnograficznych", Tadeusz Seweryn, Kraków 1948 : [recenzja] B. Marconi Tadeusz Seweryn (aut. dzieła rec.) s. 135-136
"Zabytki Sztuki w Polsce - Inwentarz Topograficzny", t. III: "Powiat Żywiecki", oprac. Jerzy Szablowski, Warszawa 1948 : [recenzja] Jerzy Szablowski (aut. dzieła rec.) s. 136-137
"Natolin. Prace z historii sztuki wydane przez "Towarzystwo Naukowe Warszawskie"", IV, Stanisław Lorentz, Warszawa 1948 : [recenzja] Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) s. 137
"Warszawa - Prace wykopaliskowe na szlaku W-Z", Piotr Biegański, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. X, 1948, z. 2 : [recenzja] Piotr Biegański (aut. dzieła rec.) s. 137
"Zamek w Dębnie", Zbigniew Bocheński, Stefan Świszczowski, "Pamiętnik Związku Historyków Sztuki i Kultury", Warszawa 1948 : [recenzja] Zbigniew Bocheński (aut. dzieła rec.) Stefan Świszczowski (aut. dzieła rec.) s. 137
"Fara w Szydłowie", Jerzy Żukowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. X, 1948 : [recenzja] Jerzy Żukowski (aut. dzieła rec.) s. 137
"Przegląd amerykańskich publikacji z dziedziny badań technicznych i konserwacji dzieł sztuki z lat 1939-1846", Bohdan Marconi, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. X, 1948, z. 1 : [recenzja] Bohdan Marconi (aut. dzieła rec.) s. 137
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Zniszczenia wojenne i ochrona zabytków w rejonie Beskidu Niskiego", Juliusz Rossa, "Ziemia", R. XXVIX, T. XXVII, nr 1 (571) : [recenzja] Juliusz Ross (aut. dzieła rec.) s. 138-139
"Brama na Gródku i reszty murów miejskich pomiędzy Gródkiem a Wawelem", Stefan Świszczowski, "Prace Komisji Historii Sztuki", IX, z. 4 : [recenzja] Stefan Świszczowski (aut. dzieła rec.) s. 138
"Wrocław średniowieczny jako zabytek architektoniczny", Tadeusz Wróbel, "Architektura", nr 11 Tadeusz Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 138
"Oś saska", "Architektura", nr 8 s. 138
"Zamek w Dębnie w świetle nowych odkryć", Stefan Świszczowski, "Prace Komisji Historii Sztuki", IX, z. 4 : [recenzja] Stefan Świszczowski (aut. dzieła rec.) s. 138
"Trasa W-Z", Stanisław Jankowski, "Architektura", nr 6 Stanisław Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 138
"Konkurs nr 143 na regulację Placu Zwycięstwa i terenów Osi Saskiej oraz na szkicowy projekt Domu Wojska Polskiego", "Architektura", nr 8 s. 138
"Kronika muzealna i konserwatorska", "Ziemia", R. XXVIX, T. XXVII : [recenzja] s. 139
"Dom Wojciecha Bogusławskiego uratowany", Franciszek Jaśkowiak, "Ziemia", R. XXVIX, T. XXVII, z. 9 (576) : [recenzja] Franciszek Jaśkowiak (aut. dzieła rec.) s. 139
"Odbudowa Poznania", Kazimierz Ulatowski, "Przegląd Budowlany", R. XX, z. 2 : [recenzja] Kazimierz Ulatowski (aut. dzieła rec.) s. 139
"Chrońmy zabytki naszej zamierzchłej przeszłości", Wanda Sarnowska, "Ziemia", R. XXVIX, T. XXVII, z. 4 (574) : [recenzja] Wanda Sarnowska (aut. dzieła rec.) s. 139
"Pomniki kultury polskiej na Ziemiach Odzyskanych, ich losy, kultura i upowszechnienie", Jan Zachwatowicz, "Przegląd Budowlany", Rok XX, nr 7 : [recenzja] Jan Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) s. 139
"Odbudowa zabytków", Witold Meisel, "Kronika Miasta Poznania", R. XXI, nr 1, 2, 3, 4 : [recenzja] Witold Meisel (aut. dzieła rec.) s. 139-140
"Zniszczone przez Niemców zabytki sztuki w powiecie myślenickim", Kazimiera Kutrzebianka, "Ziemia", R. XXVIX, T. XXVII, z. 7-8 (577-578) : [recenzja] Kazimiera Kutrzebianka (aut. dzieła rec.) s. 139
"Piękno Przyrody i piękno sztuki w planowaniu przestrzennym", Gerard Ciołek, "Ochrona Przyrody", R. 18, 1948 : [recenzja] Gerard Ciołek (aut. dzieła rec.) s. 140
"Fragment odkrytej baszty narożnej przy placu Wielkopolskim", Zbigniew Zieliński, "Kronika Miasta Poznania", R. XXI, nr 3 : [recenzja] Zbigniew Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 140
"Zygmunt III na ziemi", Janina Gebethnerowa, "Głos Plastyków", R. III : [recenzja] Janina Gebethnerowa (aut. dzieła rec.) s. 140
"Pałac Łazienkowski w odbudowie", Czesław Olszewski, "Stolica", R. III, nr 27 Czesław Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Muzeum Archeologiczne w pałacu Lubomirskich", Tadeusz Żurowski, "Stolica", R. III, nr 33 Tadeusz Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Kościół św. Aleksandra według nowych projektów", Mieczysław Kuzma, "Stolica", R. III, nr 22 Mieczysław Kuzma (aut. dzieła rec.) s. 141
"Pierwotna gotycka fasada Katedry warszawskiej", Władysław Kwiatkowski, "Stolica", R. III, nr 20 Władysław Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Co się dzieje w Zachęcie warszawskiej", Karol Koźmiński, "Stolica", R. III, nr 6 Karol Koźmiński (aut. dzieła rec.) s. 141
"Wnętrza Dziekanki", B. J. J., "Stolica", R. III, nr 45 B. J. J. (aut. dzieła rec.) s. 141
"Pałac Staszica i inne odbudowane gmachy", F. Kanclerz, "Stolica", R. III, nr 37 F. Kanclerz (aut. dzieła rec.) s. 141
"Kronika muzealno-konserwatorska", "Przegląd Artystyczny", R. V, nr 1, 4-5 : [recenzja] s. 141
"Gotycka czy barokowa winna być Katedra św. Jana", Zbigniew Rewski, "Stolica", R. III, nr 9 Zbigniew Rewski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Badania na Wawelu", Gabryel Leńczyk, "Tygodnik Powszechny", R. IV, nr 40 Gabryel Leńczyk (aut. dzieła rec.) s. 141
"Żelazowa Wola odbudowana", Wanda Bacewiczówna, "Stolica", R. III, nr 43 Wanda Bacewiczówna (aut. dzieła rec.) s. 141
"Dziekanka odbudowana", M. K., "Stolica", R. III, nr 30 M. K. (aut. dzieła rec.) s. 141
"Polichromia czy nagi mur?", Marcin Zawadzki, "Tygodnik Powszechny", R. IV, nr 11 Marcin Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 141
"Poczta Saska oddana do użytku", F. Kanclerz, "Stolica", R. III, nr 34 F. Kanclerz (aut. dzieła rec.) s. 141
"Prace konserwatorskie w katedrze na Wawelu", Stanisław Turczyński, "Tygodnik Powszechny", R. IV, nr 2 Stanisław Turczyński (aut. dzieła rec.) s. 141
"Zmartwychwstające serce zabytkowej Warszawy", Tadeusz Przypkowski, "Stolica", R. III, nr 22 Tadeusz Przypkowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Malowidła w kamienicy Balcerowskiej", F. Kanclerz, "Stolica", R. III, nr 48 F. Kanclerz (aut. dzieła rec.) s. 141
"Opieka nad zabytkami na Ziemiach Odzyskanych", Witold Kieszkowski, "Architektura", R. II : [recenzja] Witold Kieszkowski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Śladami najstarszego Cieszyna", Alina Kietlińska, "Odra", R. IV, nr 4 Alina Kietlińska (aut. dzieła rec.) s. 142
Pracownia przy Muzeum Louvre na nowo otwarta W. J. Dobrowolski s. 142
"Zamurowane stulecia", Zygmunt Śmiechowski, "Nowiny Literackie", R. III, nr 47 Zygmunt Śmiechowski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Adolf Szyszko-Bohusz", Józef Jamroz, "Tygodnik Powszechny", R. IV, nr 46 Józef Jamroz (aut. dzieła rec.) s. 142
"Czyścicielom naszych kościołów", Karol Estreicher, "Dziennik Polski", R. IV, nr 8 Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 142
Prawdziwe i fałszywe W. J. Dobrowolski s. 142