Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Ochrona Zabytków
1972, Tom 25, Numer 2 (97)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona odgromowa zabytkowych budynków drewnianych Zenon Hirsch Stanisław Szpor s. 67-76
Ochrona odgromowa zabytkowych drewnianych budowli sakralnych Zenon Hirsch s. 77-85
Ochrona zabytków w Norwegii Maria Majka s. 86-100
Z dziejów ochrony dóbr kultury w Szwecji Stanisław Brzostowski s. 101-107
Ochrona zabytków w Rumunii Ryszard Brykowski s. 108-116
Problemy i możliwości konserwacji dębów rogalińskich Zdzisław Ratajczak Stanisław Spława-Neyman s. 117-119
Wizyta konserwatorów z NRF w Polsce Tadeusz Rudkowski s. 120
Międzynarodowe spotkanie w sprawie ochrony i rewindykacji dzieł sztuki Władysław Sieroszewski s. 121-124
Powołanie Komisji Ochrony Zabytków przez warszawskich historyków sztuki Jerzy Kowalczyk s. 124
Konferencja "Organy zabytkowe" - Kraków, 8-9 marca 1972 r. Bolesław Bielawski s. 125-127
"Maltechnik, technische Mitteilungen für Malerei und Bildpflege", R. 73, 1967 : [recenzja] Władysław Szyszko s. 128-133
"Studies in Conservation", R. XV, 1970 : [recenzja] Zdzisław Bieniecki s. 133-137
    Zacytuj
  • Udostępnij