Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Ochrona Zabytków
1984, Tom 37, Numer 1 (144)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współczesne koncepcje regulacji prawnych i strukturalnych w ochronie dóbr kultury Italii Lech Krzyżanowski s. 3-7
Studium planu rewaloryzacji Nieszawy a ochrona krajobrazu przyrodniczo-kulturowego doliny Wisły Lucyna Czyżniewska s. 8-14
Problemy praktyki konserwatorskiej w rewaloryzacji zabudowy staromiejskiej na przykładzie Bloku XIX w Zamościu Małgorzata Rozbicka s. 15-25
Dawne metody i środki chemiczne stosowane przy konserwacji malarstwa sztalugowego Władysław Ślesiński s. 25-27
Historic District Law - prawo kompleksowej rewaloryzacji i ochrony zabytkowych zespołów staromiejskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej Wojciech Kowalski s. 28-32
Typologia drewnianych krosien malarskich na podstawie kryterium złączy Anna Diakowska-Czarnota s. 32-39
Problematyka badawcza kafli z zamku w Nowym Wiśniczu Jerzy Okoński s. 40-47
Właściwości i zastosowanie polialkoholu winylowego Jerzy Ciabach s. 47-50
Uwagi o działalności konserwatorskiej Sławomira Odrzywolskiego w Oświęcimiu Hanna Górska s. 50-55
Architekt Ignacy Felicjan Tłoczek (1902-1982) Stanisław Serafin Kazimierz Uszyński s. 56-58
Architekt Mieczysław Kuzma (1907-1983) Józef Chodaczek s. 59-60
Prace konserwatorskie w województwie pilskim w latach 1975-1982 Aleksandra Wojdyło-Mosiejczuk s. 61-63
Dyskusja o nowelizacji "Ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach" z 1962 r. Lech Krzyżanowski s. 64
Śląskie spotkanie urbanistów Mirosław Przyłęcki s. 64-65
Wiedeński wieczór polonijny poświęcony rewaloryzacji starego Krakowa Dymitr Sozyko s. 64
IV Międzynarodowy Plener Kowalstwa Tradycyjnego - Pszczyna '83 Magdalena Gumkowska s. 65-66
Problematyka konserwatorska fortyfikacji nowożytnych - sesja naukowa w Zamościu Lucyna Wyszyńska s. 66-67
Ogólnopolski konkurs na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego Marian Paździor s. 67-71
Zjazd konserwatorów krajowych Republiki Federalnej Niemiec w Kilonii Wojciech Kalinowski s. 71
"Ojczyzna Dzieła Sztuki, Międzynarodowa ochrona integralności narodowej spuścizny kulturalnej", Halina Nieć, Warszawa-Kraków 1980 : [recenzja] Wojciech Wróblewski Halina Nieć (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Freilicht Museum in Deutschland", Zeszyt 6: "Adelhart Zippelius", Hamburg 1982 : [recenzja] Halina Orlińska s. 73-76
"Památky A Příroda" r. 6-7 (1981-1982) : [recenzja] Magdalena Gumkowska s. 76-80