Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Ochrona Zabytków
1976, Tom 29, Numer 4 (115)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa Oliwy : uwagi na marginesie konkursu architektoniczno-urbanistycznego Jerzy Stankiewicz s. 253-272
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rewaloryzacja zespołów urbanistycznych Jerzy Świech s. 273-278
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowy etap ochrony czeskich i morawskich miast historycznych Mieczysław Kurzątkowski s. 279-284
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strukturalne wzmacnianie wapienia pińczowskiego polimetakrylanem butylu Wiesław Domasłowski s. 285-294
  Zacytuj
 • Udostępnij
W sprawie nowelizacji "Ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach" Zbigniew Pawłowski s. 295-297
  Zacytuj
 • Udostępnij
Granice interwencji i aranżacji konserwatorskiej Marian Kornecki s. 298-305
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Speculum Peccatoris" w kosciele św. Krzyża w Krakowie Eleonora Fejklowa s. 305-310
  Zacytuj
 • Udostępnij
Chronologia kościoła w Haczowie na podstawie wyników konserwacji i badań malowideł ściennych Wojciech Kurpik s. 310-316
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problem ochrony przeciwpożarowej drewnianych zabytków sakralnych Ryszard Brykowski s. 316-326
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza zabudowy historycznego centrum Katowic Maria Nowosad s. 326-334
  Zacytuj
 • Udostępnij
Złocenie elektrolityczne Sławomir Safarzyński Jan Socha s. 334-338
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr inż. arch. Jan Dąbrowski (1888-1975) Barbara Januszkiewicz s. 339
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dr Hanna Pieńkowska (1917-1976) Marian Kornecki s. 340-342
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prof. Tadeusz Broniewski (1894-1976) Olgierd Czerner s. 343
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Rola planowania przestrzennego w rewaloryzacji miejskich zespołów zabytkowych" - konferencja w Lublinie Henryk Kondziela s. 344
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kurs szkoleniowy dla wojewódzkich konserwatorów zabytków w Radziejowicach Marian Paździor s. 344-345
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ogólnopolskie Sympozjum Skansenowskie w Sanoku Wojciech Jankowski s. 345-346
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Parki i ogrody polskie" - sesja naukowa poświęcona pamięci prof. dra Gerarda Ciołka Barbara Lenard s. 346-347
  Zacytuj
 • Udostępnij
XXX-lecie Ojcowskiego Parku Narodowego Anna Kisielewska s. 347
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Studies in Conservation", T. 19, 1974 : [recenzja] Maria Zdzitowiecka s. 348-352
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Památková Pěče", R. XXXIV, 1974 : [recenzja] Michał Maliszewski s. 352-354
  Zacytuj
 • Udostępnij