Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Ochrona Zabytków
1996, Tom 49, Numer 3 (194)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Śląskie dwory szkieletowe i problemy związane z ich konserwacją Hanna Górska s. 233-239
Zabytkowe wsie województwa słupskiego Czesława Betlejewska s. 240-246
Wielki Piec w gdańskim Dworze Artusa Teresa Guć-Jednaszewska Alina Szpakiewicz s. 247-250
Zniszczenia i konserwacja renesansowych kafli Wielkiego Pieca z Dworu Artusa w Gdańsku Maria Rudy s. 251-260
Polichromia renesansowego pieca kaflowego w Dworze Artusa w Gdańsku Maria Poksińska s. 261-265
Konserwacja, restauracja i rekonstrukcja panoramy Árpáda Fesztyego "Wejście Węgrów" Ryszard Wójtowicz s. 266-280
Atramenty żelazowo-galusowe Władysław Sobucki s. 281-291
Stan i potrzeby regulacji prawnej ochrony zabytków w Polsce Jan Pruszyński s. 292-301
Zagospodarowanie trwałej ruiny zamku w Ząbkowicach Śląskich Mirosław Przyłęcki s. 302-305
Mauzolea i kaplice grobowe z XVI-XVIII w. we wsiach województwa legnickiego Hanna Kozaczewska-Golasz s. 306-312
Konserwacja sgraffit i wykusza kamienicy "Pod Przepiórczym Koszem" w Legnicy Mieczysław Stec s. 313-323
Niedoszła rewaloryzacja klasztoru franciszkanów w Legnicy Mirosław Przyłęcki s. 324-328
Z inicjatyw Towarzystwa Opieki nad Zabytkami - wystawa "Kraina w kratę" Stanisław Szpilewski s. 329-330
Tadeusz Nawrolski (1945-1994) Lech Krzyżanowski s. 330-331
Od Władysława Łuszczkiewicza do Janusza St. Pasierba : kilka słów o poradnikach dla księży z zakresu ochrony zabytków Aleksander Broda s. 332-336
"Ochrona zabytków sztuki kościelnej" : uwagi na marginesie monografii ks. prof. Janusza St. Pasierba Jan Pruszyński Janusz St. Pasierb (aut. dzieła rec.) s. 336-341
Odpowiedź na recenzję prof. Jana Pruszyńskiego Jerzy Żmudziński s. 341
"Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego", z. 1-4, Kraków 1994-1996 Marian Paździor s. 342-344
Architektura jezuicka w Toskanii Zygmunt Waźbiński M. Bencivenni (aut. dzieła rec.) s. 344-345