Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Ochrona Zabytków
1975, Tom 28, Numer 1 (108)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Rok 1975 jako Międzynarodowy Rok Ochrony Zabytków]. s. 3-4
Międzynarodowy Rok Ochrony Zabytków - 1975 Krzysztof Pawłowski s. 5-12
Początki starożytnictwa i myśli konserwatorskiej w Polsce Andrzej Frycz s. 13-22
Barokowa polichromia na fasadzie kamienicy przy ul. Grodzkiej nr 1 w Lublinie Jan Spratek s. 23-32
Problematyka konserwatorsko-adaptacyjna zespołu zamkowego w Bolesławcu Jerzy Augustyniak s. 33-43
Konserwacja malowidła plafonowego Sali Książęcej zespołu klasztornego w Lubiążu Ryszard Bielecki Tadeusz Romanowski s. 45-55
Odkrycie obrazu Ecce Homo z XVII wieku Maria Niedzielska s. 55-61
Jałowienie akwarel i pasteli parami fungicydów Halina Rosa Alicja Strzelczyk s. 61-67
Narada przedstawicieli muzeów skansenowskich Ryszard Brykowski Wojciech Jankowski s. 68-70
Pracownie konserwacji zabytków w trzydziestoleciu PRL s. 70-71
Kolokwium Regionalne ICOMOS Komitetu Narodowego NRD Wojciech Kalinowski s. 71-73
VII Muzealny Przegląd Filmów w Kielcach Stanisław Hiż s. 73
VIII Sympozjum Ochrony Drewna w Rogowie Bolesław Bielawski s. 73
"Rola zabytków w kształtowaniu świadomości społecznej" - sesja w Lublinie s. 74-75
Przegląd informacji prasowych (III kwartał 1974 r.). s. 75-76
"Zbornik Zaštite Spomenika Kulture", T. XVIII, 1967 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 77-79
"Bulletin de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique", T. XIII, 1971/1972 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 79-81
"Studes in Conservation", T. 18, 1973 : [recenzja] Stefan Rakowski s. 81-88
"Il centro antico di Capua, Metodi di analisi per la pianificazione architettonico-urbanistica", Ingrid Brock, Paolo Giuliani, Cristian Moisescu, Padova 1973 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Ingrid Brock (aut. dzieła rec.) Paolo Giuliani (aut. dzieła rec.) Cristian Moisescu (aut. dzieła rec.) s. 89-90