Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Ochrona Zabytków
1991, Tom 44, Numer 4 (175)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podyplomowe studium konserwacji zabytków Uniwersytetu w Bambergu i Politechniki w Coburgu Achim Hubel s. 249-253
O organizacji i programie kształcenia na Podyplomowym Studium Konserwacji Zabytków Politechniki Warszawskiej Jadwiga Roguska s. 254-260
Instrumentalna metoda oznaczania skuteczności środków ochrony drewna przed pleśnieniem Krzysztof J. Krajewski Piotr Rudniewski Jerzy Ważny Tomasz Ważny s. 260-269
Drewniane drzwi zabytkowe na terenie Polski : systematyka i problematyka konserwatorska Jan Tajchman s. 269-277
Badanie wrażliwości warstw malarskich obrazów na działanie ciepła Bogumiła J. Rouba s. 278-284
Państwowa służba konserwatorska : uwagi de lege ferenda Jan Pruszyński s. 285-287
Kolegium Ekspertów ds. Zabytków i Dzieł Sztuki oraz Centralnego Laboratorium Zabytków Jan Pruszyński s. 287-289
Komputerowy program dokumentacji stratygraficznej zabytków ruchomych Lech Jagodziński Alina Skibińska Sławomir Skibiński s. 290-295
Dylematy rewaloryzacji czyli fasady narodowe Zygmunt Błaszczyk s. 296-300
40 lat w służbie ochrony zabytkowego drewna Jerzy Ważny s. 301-302
Prace konserwatorskie w woj. pilskim w latach 1983-1989 Bernadeta Piecuch s. 302-309
Konkurs na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego 1989-1990 r. Elżbieta Stachurska s. 309-313
Zadania "English Heritage" Jennifer A. Page Mirosław Olbryś (tłum.) s. 314
6th International conference on the conservation of earthen architecture "ADOBE 90" = szósta międzynarodowa konferencja konserwacji glinianej architektury "ADOBE 90" Sławomir Skibiński s. 314-315
Wnioski konserwatorskie z adaptacji kościoła Marii Panny w Pułtusku na Archiwum Państwowe Adam Senko s. 316-318
"Památky a Příroda”, r. 15 (1990) : [recenzja] Magdalena Gumkowska s. 319-323
Nowy periodyk muzealny Marian Paździor s. 319