Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Ochrona Zabytków
1982, Tom 35, Numer 1-2 (136-137)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kazimierz Dolny - uwagi o dziejach rozwoju przestrzennego, problemy ochrony krajobrazu kulturowego : część II Jerzy Żurawski s. 3-27
Prawne i organizacyjne aspekty ochrony dóbr kulturalnych w Stanach Zjednoczonych Anna Przyborowska-Klimczak s. 27-35
Ochrona i konserwacja zabytkowych witryn sklepowych we Wrocławiu Krystyna Kirschke s. 36-44
Srebrowe techniki fotograficzne Marta Gołąb s. 45-52
Problemy inwentaryzacji zabytków w dużych zespołach miejskich na przykładzie "Katalogu zabytków miasta Krakowa" Izabela Rejduch-Samkowa Jan Samek s. 52-58
Projekt rewaloryzacji i adaptacji kamienic przy ulicy Grodzkiej w Lublinie Jadwiga Jamiołkowska s. 58-70
Badania i konserwacja szaty pośmiertnej z Paracas Pat Reeves s. 71-79
Problemy techniczne związane z konserwacją malowideł ściennych w kaplicy Trójcy Św. na Zamku w Lublinie Stanisław Stawicki s. 79-90
Metoda przenoszenia sgraffit na przykładzie fragmentu sgraffita z Zagrodna Mieczysław Stec s. 90-97
Konstrukcja stropu chałupy góralskiej Michał Czapski s. 97-100
Zdjęcia fotograficzne w badaniach i ochronie dziedzictwa zabytkowego Marian Czochański s. 100-102
Wpływ zjawisk elektrostatycznych na brudzenie się werniksów z żywic sztucznych Bogumiła Rouba Jadwiga Łukaszewicz s. 103-111
Właściwości i zastosowanie Paraloidu B-72 Jerzy Ciabach s. 111-112
Uwagi o atramencie żelazowo-galusowym Władysław Sobucki s. 113
Architekt Stanisław Bukowski (1904-1979) - człowiek kultury Jerzy Stadnicki s. 114-115
Mgr Lucyna Rudek (1952-1981) Marek K. Ślesiński s. 116
Odbudowa i konserwacja zabytków Fromborka w latach 1969-1975 Lucjan Czubiel s. 117-124
Warszawska Pracownia Konserwacji Sztuki Zdobniczej i jej prace Maria Krauze Jolanta Łączyńska s. 124-128
Narada fotografów w Toruniu Małgorzata Hauke s. 128
Muzea na wolnym powietrzu - ogólonopolska konferencja w Sanoku Jerzy Czajkowski s. 128-130
XIV Kongres Międzynarodowej Unii Architektów (UIA) w Warszawie Andrzej Bruszewski s. 130-131
Drewniane budownictwo ludowe - sympozjum etnograficzne w Rogach Alicja Gerlach-Jósewicz s. 130
Sesja Polskiego Komitetu ICOMOS Marian Paździor s. 132
Seminarium naukowe z okazji jubileuszu prof. dra Berhnarda Klemma w Dreźnie Wojciech Kalinowski s. 132
"Ojczyzna dzieła sztuki : międzynarodowa ochrona integralności narodowej spuścizny kulturalnej", Halina Nieć, Warszawa-Kraków 1980 : [recenzja] Jan P. Pruszyński Halina Nieć (aut. dzieła rec.) s. 133-134
"Restaurierung von Steindenkmälern : ein Handbuch für Restauratoren, Steinbildhauer, Architekten und Denkmalpfleger", R. Wihr, München 1980 : [recenzja] Janusz Lehmann R. Wihr (aut. dzieła rec.) s. 134-135
    Zacytuj
  • Udostępnij
Uwagi do recenzji dra Lecha Krzyżanowskiego, zamieszczonej w "Ochronie Zabytków" - nr 2, 1980, s. 185-186 Magdalena Kalicińska s. 136