Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Ochrona Zabytków
1984, Tom 37, Numer 3 (146)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rewaloryzacja zespołu staromiejskiego w Płocku Olgierd Sawicki Waldemar Szczerba s. 143-154
Problemy badawcze związane z adaptacją zespołu poklasztornego karmelitów bosych w Nowym Wiśniczu Piotr Stanisław Szlezynger s. 155-165
Między sztuką i przyrodą : park historyczny jako dzieło sztuki Jan Rylke s. 166-171
Praktyczna realizacja Konwencji Haskiej z 1954 r. Wojciech Kowalski s. 172-177
Kryminalistyczna problematyka przestępstw przeciwko dobrom kultury : motywacja działań przestępczych Jan Świeczyński s. 178-186
Konstrukcyjne rozwiązania zabezpieczania i wzmacniania drewnianych stropów w zabytkowych obiektach architektury Andrzej Żaboklicki s. 187-191
Dyplom jako ukoronowanie studiów konserwatorskich Władysław Ślesiński s. 192-194
Stalle z kościoła klasztornego w Lubiążu Romuald Nowak s. 194-198
Nagrobki architektoniczne na dziewiętnastowiecznym cmentarzu żydowskim w Legnicy Eugeniusz Czerniawski Hanna Kozaczewska-Golasz s. 199-206
Właściwości i zastosowanie żywic otrzymywanych z metakrylanu butylu Jerzy Ciabach s. 206-208
Ponownie w związku z metodą wzmacniania wapieni "stabilną krzemionką" Ryszard Mirowski s. 209-210
Postscriptum w sprawie konserwatorskiej działalności Odrzywolskiego Tadeusz Chrzanowski s. 210
Włodzimierz Strasburger (1905-1984) Mirosław Przyłęcki s. 211-212
Kronika Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS Aleksandra Żaryn s. 213-214
Memoriał Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS w sprawie zachowania budownictwa drewnianego jako znamion tożsamości krajobrazu kulturowego Polski. s. 214-215
Prace konserwatorskie w województwie łomżyńskim w latach 1976-1983 Witold Lempka s. 215-219
Pięćdziesiąt lat pracy profesora Alfreda Majewskiego Kazimierz Żygulski s. 219
Konferencja na temat anatomii drewna IAWA/IUFRO Hamburg '83 Tomasz Ważny s. 220-221
Architekt Piotr Biegański laureatem Honorowej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich w 1983 r. Lech Krzyżanowski s. 220
Wystawa prac architekta Mirosława Przyłęckiego Lech Krzyżanowski s. 221-222
I Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Zaborowie Marek Konopka s. 223
""Památky a Příroda", r. 8 (1983) : [recenzja] Magdalena Gumkowska s. 224-227
    Zacytuj
  • Udostępnij