Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Ochrona Zabytków
1968, Tom 21, Numer 4 (83)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy oceny wartości zabytkowej historycznych zespołów miejskich Krzysztof Pawłowski Michał Witwicki s. 3-12
O niektórych nietypowych przypadkach zabezpieczania zabytków przed destrukcyjnym działaniem wody Władysław Borusiewicz s. 13-15
Z historii wiążących materiałów budowlanych Maria Wirska-Parachoniak s. 17-23
Konserwacja malowideł ściennych w Sali Radnych w Ratuszu w Świdnicy Renata Leszczyńska s. 24-28
Badania dendrologiczne drewna używanego w rzeźbach średniowiecznych na terenie Małopolski Marta Sigmund s. 28-34
Parki etnograficzne w Holandii i Belgii Adam Kudła s. 34-37
Prace konserwatorskie w województwie olsztyńskim w latach 1961-1967 (cz. I) Lucjan Czubiel s. 38-48
Konferencja poświęcona konserwacji papieru i pergaminu Lech Krzyżanowski s. 49-50
Park zabytkowy ośrodkiem turystyki i wypoczynku Przemysław Maliszewski s. 50-51
Z prac Instytutu Sztuki PAN nad dokumentacją drewnianej architektury sakralnej w Polsce (I) Ryszard Brykowski s. 51-58
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Muzealnej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w dniach 24-25 maja 1968 r. : fragmenty Ryszard Brykowski Anna Kisielewska s. 58-60
Profesor dr Józef Edward Dutkiewicz (1903-1968) Lech Kalinowski s. 61-65
Działalność konserwatorska prof. dr Józefa E. Dutkiewicza : okres przedwojenny Henryk Gawarecki s. 65-68
Działalność konserwatorska prof. dr Józefa E. Dutkiewicza : okres powojenny Hanna Pieńkowska s. 69-73
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Janusz Lehmann s. 74-76