Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Ochrona Zabytków
1986, Tom 39, Numer 3 (154)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona zabytków o wartości ponadnarodowej Andrzej Gruszecki s. 167-168
O szansę utrwalenia historycznego dorobku Tadeusz Polak s. 169-171
Miejsce ochrony dóbr kultury w systemie prawa Wojciech Kowalski s. 171-178
Konserwacja obrazu z przedstawieniem "Matki Boskiej z Dzieciątkiem" typu "piekarskiego" z Pustelnika Małgorzata Schuster-Gawłowska s. 178-195
Historia Traktu Brzeskiego Leon Sułot s. 196-200
Obeliski Traktu Brzeskiego Stefan Sękowski s. 200-207
Podzwonne dla niektórych drewnianych cerkwi Ryszard Brykowski s. 208-219
Jeszcze raz o pałacu w Żaganiu Ewa Lukas-Janowska s. 219-226
Jubileusz profesora Wojciecha Kalinowskiego Andrzej Misiorowski s. 227-228
Działalność Komisji Konserwatorskiej MKiS Alicja Lutostańska s. 228-229
Problemy mieszkalnictwa w krajach muzułmańskich Jan Gontarczyk s. 230
II Zjazd Miłośników Ojczystych Zabytków Maria Borowiejska-Birkenmajerowa s. 231
Narada kierowników zagranicznych misji PKZ Marek Barański s. 231
Pałac Kindermanna w Łodzi odnowiony Tadeusz Brożyński s. 232-233
Ogólnopolska Konferencja Konserwatorsko-Muzealna Marian Paździor s. 232
"Restaurierung moderner Malerei. Tendenzen, Material, Technik", Heinz Althöfer, Hiltrud Schinzel, Silka Rehbein, München 1985 : [recenzja] Władysław Ślesiński Heinz Althöfer (aut. dzieła rec.) Silka Rehbein (aut. dzieła rec.) Hiltrud Schinzel (aut. dzieła rec.) s. 234
"Monumentum", t. 26, nr 3, (1983) : [recenzja] Małgorzata Rozbicka s. 235-236