Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Ochrona Zabytków
1975, Tom 28, Numer 3-4 (110-111)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o podstawach teoretycznych ochrony zabytków Andrzej Billert s. 175-179
Problematyka konserwatorska zespołu staromiejskiego w Trzebiatowie Stanisław Latour s. 180-197
Ambony śląskie z lat 1550-1650 : stan zachowania Jakub Pokora s. 198-216
Karta Wenecka czy Karta Konserwacji Zabytków? Lech Krzyżanowski s. 217-221
Badania kamienicy w Trzebiatowie Stefan Kwilecki s. 222-228
Stan zachowania zabytków powiatu lubartowskiego Ryszard Brykowski s. 228-247
Próba zastosowania termowizji do badań konserwatorskich zabytkowych obiektów architektonicznych Jan Gala s. 247-255
Papiery dokumentów rodzinnych Bohdana Marconiego Andrzej Wawrzeńczak s. 256-261
Prof. Bohdan Marconi (1894-1975) Krzysztof Nowiński s. 262-263
Prace konserwatorskie - województwo łódzkie (1972-1974) Mieczysław Pracuta s. 264-270
Komisja Ochrony Zabytków i Grono Konserwatorów przy Oddziale Warszawskim SHS Jerzy Kowalczyk s. 270-271
I Międzynarodowy Kongres Starych Miast w Grazu Wojciech Kalinowski s. 272-273
XXVI Kongres poświęcony prawnomiędzynarodowej ochronie dóbr kulturalnych Kazimierz Lankosz s. 272
Konferencja "Ochrona i konserwacja zabytkowych organów w Polsce" Bolesław Bielawski s. 273
"Architektura, urbanistyka, budownictwo" - wystawa w Krakowie Anna Kisielewska s. 274
"Rewaloryzacja miast zabytkowych na Pomorzu Zachodnim" - sesja w Szczecinie Wojciech Kalinowski s. 274-275
Narada aktywu służby konserwatorsko-muzealnej Józef Pilch s. 275-277
Przegląd informacji prasowych (I kwartał 1975 r.). s. 277
Konserwacja i ochrona zabytków w piśmiennictwie krajowym - wybór Beata Wilde s. 279-281
"Problemy modernizacji miast. Sympozjum naukowo-techniczne. Materiały z obrad 2-3 maja 1974", Warszawa 1974 : [recenzja] Lech Krzyżanowski s. 282
"Rzeźba lat 1560-1650 na Śląsku Opolskim", Tadeusz Chrzanowski, Warszawa 1974 : [recenzja] Jakub Pokora Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 283-285