Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Ochrona Zabytków
1966, Tom 19, Numer 2 (73)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W tysiąclecie Mieczysław Ptaśnik s. 3-7
50-lecie pracy prof. Jerzego Remera. s. 8
Drogi rozwoju konserwatorstwa polskiego Jerzy Remer s. 8-12
Dyskusja o zasadach konserwatorskich : poglądy i wnioski Kazimierz Malinowski s. 13-22
Problemy estetyczne konserwacji malarstwa ściennego we Włoszech Hanna Pieńkowska s. 23-36
Konserwacja malowideł ściennych w Polsce w latach 1945-1964 Lech Krzyżanowski s. 37-48
Z działalności katedry konserwacji malowideł ściennych ASP w Krakowie J. E. Dutkiewicz s. 49-61
Zastosowanie łatwo rozpuszczalnej błony z tworzywa sztucznego przy zdejmowaniu i przenoszeniu malowidła ściennego na pobiale na nowe podłoże Zofia Medwecka s. 62-78
Płużek do usuwania masy woskowej z zaprasowanej polichromii Maria Szeremeta s. 79-80
Uwagi na temat problemów konserwatorskich rytowanej posadzki w krypcie kolegiaty wiślickiej Władysław Zalewski s. 80-82
Uzupełnienia do artykuły pt.: "Problemy konserwacji rytowanej posadzki gipsowej odkrytej w krypcie I kościoła romańskiego w podziemiach gotyckiej kolegiaty w Wiślicy" Teresa Ciachowa Barbara Penkalowa s. 82-83
Kolokwium poświęcone estetycznym problemom konserwacji malowideł ściennych, 4-6 października 1965 r. Lech Krzyżanowski s. 84-92
Konserwacja zabytków architektury w Turyngii (1945-1965) Marian Paździor s. 92-99
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Alicja Mazurkiewicz s. 100-103