Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Ochrona Zabytków
1966, Tom 19, Numer 3 (74)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Viollet-le-Duc, architekt-konserwator i jego związki z Polską Teresa Jakimowicz s. 3-12
O sytuacji w zakresie technologii i technik malarskich w dobie romantyzmu Władysław Ślesiński s. 13-22
Przeniesienie malowideł ściennych w cerkwi drewnianej w Uluczu, pow. Brzozów z zastosowaniem tzw. "suchego montażu" (1962-1964) Hanna Markowska s. 23-31
Konserwacja obrazu Tadeusza Makowskiego "Święto Dzieci" : próba zastosowania dublażu przejrzystego Krystyna Durakiewicz Hanna Grzesikowa s. 32-39
Emulgowanie roztworu polioctanu winylu Wojciech Kurpik s. 40-42
Sympozjum "Renesans zabytków tysiąclecia w Polsce Ludowej" Zdzisław Bieniecki s. 43-48
Prace konserwatorskie - woj. poznańskie 1955-1962 Jan Pic s. 49-63
Gerard Ciołek (1909-1966) Stanisław Miłoszewski s. 64-65
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Zdzisław Bieniecki Jadwiga Bułakowska s. 66-71
"Izučenie i restavracija pamjatnikov architektury", V. Ivanov, "Architektura SSSR", 1, 1966 : [recenzja] Barbara Lenard V. Ivanov (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"L'inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France", Paryż : [recenzja] Zdzisław Bieniecki s. 73-74
"Richtlinien zum Schutze alter wertvoller Orgeln, Weilhimer Regulativ. Zugleich kurzgefasster Bericht über die Tagung der Orgeldenkmalpfleger in Weilheim Teck von 23 bis 27 April 1957", Berlin 1958 : [recenzja] Marian Dorawa s. 74-76