Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Ochrona Zabytków
2009, Tom 62, Numer 4 (247)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szanowni Państwo! Paulina Florjanowicz s. 3
Dear Readers Paulina Florjanowicz s. 4
Dzieje konserwacji malowideł w cerkwi pw. św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej Agnieszka Gronek s. 5-16
Zespół zabudowy jednorodzinnej przy Forcie Mokotowskim w Warszawie: dzieje, stan zachowania i postulaty konserwatorskie Małgorzata Rozbicka s. 17-46
Kościół parafialny w Niegowici – historia i problemy konserwatorskie Piotr St. Szlezynger s. 47-67
Postindustrialne dziedzictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w krajobrazie kulturowym Kielecczyzny : zagrożenia i szanse Elżbieta Szot-Radziszewska s. 69-82
Zakaz fotografowania w regulaminie muzeum – komentarz do Wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 maja 2010 Monika Drela Maciej Trzciński s. 83-89
Karnoprawna ochrona zabytków : propozycje „de lege ferenda” Bartłomiej Gadecki s. 90-96
Jerzy Ważny : 1927-2010 Wojciech Kurpik s. 97-98
Irena Swaczyna : 1938-2011 Wojciech Kurpik s. 99-100