Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Ochrona Zabytków
1952, Tom 5, Numer 4 (19)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dnia 5 marca 1953 zmarł Józef Stalin. s. 215
Zagadnienie ochrony budownictwa ludowego Gerard Ciołek s. 217-228
Ludowe budownictwo mieszkalne Pomorza Zachodniego Agnieszka Dobrowolska s. 229-239
Odkrycie romańskiej polichromii w Tumie pod Łęczycą Karol Dąbrowski s. 240-252
Odbudowa zabytków Wrocławia : kościół św. Marii Magdaleny Tadeusz Broniewski s. 253-270
Województwo lubelskie H. Gawarecki s. 271-277
Województwo białostockie W. Paszkowski s. 278-281
Ogólnopolski Zjazd Konserwatorów I. Mangelowa s. 281-286
Lech Niemojewski (1894-1952) P. Biegański s. 287-288
Wątki gotyckie pałacu Branickich w Białymstoku W. Paszkowski s. 287