Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Ochrona Zabytków
1994, Tom 47, Numer 3-4 (186-187)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomniki historii Wojciech Fijałkowski s. 239-243
Kontrola eksportu dóbr kultury w prawie hiszpańskim Beata Leszczyńska s. 244-249
Stan badań nad twórczością Józefa Dziekońskiego w zakresie architektury sakralnej : w 150-lecie urodzin architekta Andrzej Majdowski s. 250-266
Współpraca łuków i sklepień w stropach odcinkowych w obiektach zabytkowych Piotr Rapp s. 267-272
Zastosowanie tynków szerokoporowatch do konserwacji zasolonych murów na przykładzie sieni wjazdowej Zamku na Wawelu Roman Kozłowski Piotr Stępień s. 273-280
    Zacytuj
  • Udostępnij
Mineralogiczno-petrograficzne metody badań podatności na niszczenie zabytkowej architektury kamiennej Mariola Marszałek s. 281-288
Pigmenty bitumiczne w malarstwie sztalugowym i związane z nimi kwestie konserwatorskie Joanna Rościszewska s. 289-292
Dwór w Jankówce pod Krakowem Zofia Malinowska Paweł Malinowski Jan W. Rączka s. 293-298
Projekt typowy szkół elementarnych z 1808 roku Andrzej Majdowski s. 299-305
Problemy konserwacji i rekonstrukcji barokowego malarstwa iluzjonistycznego na fasadzie kamienicy Rynek 8 we Wrocławiu Jan Żelbromski s. 306-308
Nowe źródła ikonograficzne do cerkwi św. Borysa i Gleba na Kołoży w Grodnie Igor Trusow s. 309-312
Drewniany kościół w Łączy z XV wieku przestał istnieć! Ryszard Brykowski s. 313-322
80-ta rocznica utworzenia Krajowego Urzędu Konserwatorskiego w Krakowie Piotr Dobosz Andrzej Gaczoł s. 323-346
Zagadnienia konserwacji, rekonstrukcji oraz adaptacji zespołów zabytkowych Anna Boyé-Guerquin s. 347-358
Prace konserwatorskie w województwie krakowskim w latach 1980-1992 : część 2 Andrzej Gaczoł Irena Palca Andrzej Siwek Marcin Szyma s. 359-377
Prace konserwatorskie w województwie toruńskim w latach 1975-1990 Maciej Rejmanowski s. 378-387
Wydawnictwa Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie (1991-1994). s. 388-393
List otwarty do Państwowej Służby Ochrony Zabytków Ryszard Brykowski s. 394-396