Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Ochrona Zabytków
1964, Tom 17, Numer 1 (64)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3
Zagadnienia konserwacji i odnowy zabudowy w historycznych ośrodkach miast węgierskich László Gerö s. 4-21
Rekonstrukcja wnętrza korpusu kościoła św. Tomasza w Lipsku Heinrich Magirius s. 22-36
Wpływ powierzchniowych środków zabezpieczających na właściwości techniczne kamieni Barbara Penkalowa s. 37-43
Problem wzmocnienia spękanego filara ceglanego w obiekcie zabytkowym Stanisław Zawada s. 44-46
Konserwacja malowideł ściennych z XVI w. w prezbiterium katedry w Oliwie Ewa Wolska s. 47-54
Badania technologiczne polichromii ściennej w prezbiterium katedry w Oliwie Zbigniew Brochwicz s. 55-57
Nagroda Polskiej Akademii Nauk za Katalog Zabytków Sztuki Kazimierz Malinowski s. 58-59
Konferencja Konserwatorska poświęcona problematyce miejskich zespołów obronnych województwa szczecińskiego L. Madejska s. 59-62
Konferencja konserwatorska w Toruniu w sprawie badań nad kamienicami mieszczańskimi i ich adaptacji do współczesnych potrzeb s. 62-65
Konferencja ICOM w Leningradzie i Moskwie (16-23.IX.1963) Janusz Lehmann s. 65-67
Straty Kulturalne Skopje Zdzisław Bieniecki s. 67-70
Józef Kołodziejczyk 1892-1963 Zdzisław Bieniecki s. 70
Wydawnictwa Wszechzwiązkowego Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego dla Konserwacji i Restauracji Muzealnych Skarbów Artystycznych Ju. I. Grenberg s. 71-73
"Woprosy restawracij i konserwacij proizwiedenij izobrazitielnogo iskustwa", Moskwa 1960 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 73-75
"La conservation des antiquités métalliques", A. France-Lanord, Nancy 1962 : [recenzja] Janusz Lehmann A. France-Lanord (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Sesiunea stintifica a Directiei Monumentelor Istorice", Bukareszt 1963 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 76
"Konzervace zlatych a stříbrných předmětů", J. B. Pelikán, "Archeologické Rozhledy", XV, z. 3, 1963 : [recenzja] Janusz Lehmann J. B. Pelikán (aut. dzieła rec.) s. 76
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Janusz Lehmann s. 77-78
Z piśmiennictwa obcego naukowo-technicznego i konserwatorskiego za II kwartał 1963 r. Roman Biliński s. 78-80