Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Ochrona Zabytków
1978, Tom 31, Numer 4 (123)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierunek naszej ochrony zabytków Bohdan Rymaszewski s. 215-220
Nad Ustawą o ochronie dóbr kultury - nie wykorzystane możliwości Janusz Eksner s. 221-223
Działania rewaloryzacyjne dotyczące miejskiego zespołu zabytkowego Bolonii Stefano Stanghellini s. 224-231
Muzea archologiczne a działalność konserwatorska Krzysztof Dąbrowski s. 232-235
Problemy archeologicznych badań ratowniczych na terenach wielkiej inwestycji Ryszard Mazurowski s. 235-240
Problemy i kierunki archeologicznych badań konserwatorskich na przykładzie działalności PKZ Jan Gromnicki s. 241-246
Kilka uwag o problemach ochrony zabytków archeologicznych w Polsce Jan Jaskanis s. 246-249
Stanowisko archeologiczne - obiekt użyteczności publicznej Marek Konopka s. 249-255
Zabytki archeologiczne w środowisku naturalnym Danuta Jaskanis s. 256-261
Problemy rekonstrukcji nadal żywe i aktualne : na marginesie kolokwium w Augsburgu w marcu 1978 r. Jerzy Stankiewicz s. 261-272
Konferencja konserwatorów zabytków archeologicznych w Opolu Marek Konopka s. 273
Rewaloryzacja zabytkowych założeń zieleni - konferencja w Tucholi Leszek Kwiatkowski s. 273-275
Międzynarodowa konferencja skansenowska w Sanoku Bogumiła Szurowa s. 275-277
Konkurs na prace naukowe, projektowe i popularyzatorskie w 1978 r. Hanna Krzyżanowska s. 277-278
Ochrona zabytków z kamienia - międzynarodowe sympozjum w Paryżu Hanna Jędrzejewska s. 277
Nagroda za projekt rewaloryzacji Zamościa Lech Krzyżanowski s. 278-279
ICOMOS Aleksandra Żaryn s. 279-280
Zabytkowe zespoły staromiejskie doczekały się ważnego aktu prawnego Jacek Cydzik s. 279
"Die Zukunft der Vergangenheit. Grundsätze Probleme und Möglichkeiten der Denkmalpflege", Friedrich Mielke, Suttgart 1975 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Friedrich Mielke (aut. dzieła rec.) s. 281-282
"Müemlékvédelem", R. XVI, 1972; R. XVII, 1973; R. XVIII, 1974 : [recenzja] Krystyna Koch s. 283-288