Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Ochrona Zabytków
1999, Tom 52, Numer 2 (205)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje i konserwacja ołtarza Niepokalanego Poczęcia Matki Boskiej z katedry świętych Janów w Toruniu Elżbieta Szmit-Naud s. 105-121
Stan zachowania wapienia pińczowskiego zastosowanego w dekoracyjnych elementach architektonicznych kościoła Mariackiego w Krakowie Marek Rembiś Anna Smoleńska s. 122-126
Epitafium dla Gucina Wojciech Fijałkowski s. 127-132
Morysin : zaniedbana część Wilanowa Aleksandra Witak s. 133-140
Amfora cypryjska i pelike czerwonofigurowa - zagadnienia technologiczne i konserwatorskie antycznej ceramiki archeologicznej Maria Rudy s. 141-152
Konserwatorskie bielenie papieru Władysław Sobucki s. 153-162
Wżery historycznych atramentów i tuszy : problemy ich restauracji Robert Fuchs s. 163-177
Tumskie refleksje Stanisław Stawicki s. 178-188
Ochrona zabytkowych zapisów fonograficznych Jan Pruszyński s. 189-193
Konserwacja Palais Ideal - jedynego na świecie obiektu architektonicznego sztuki naiwnej Dominik Mączyński s. 194-197
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Konserwacji Zabytków, Toruń 25-27 lutego 1999 r. Tomasz Korzeniowski s. 198-199
Publikacje sesji naukowych organizowanych w Kielcach w latach 1994, 1995 i 1997 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Andrzej Grzybkowski Leszek Kajzer Jakub Lewicki Andrzej Trybunalski s. 200-209
Wiesław Domasłowski, Maria Kęsy-Lewandowska, Jadwiga W. Łukaszewicz, "Badania nad konserwacją murów ceglanych", Toruń 1998 : [recenzja] Andrzej Misiorowski Wiesław Domasłowski (aut. dzieła rec.) Maria Kęsy-Lewandowska (aut. dzieła rec.) Jadwiga W. Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 210