Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Ochrona Zabytków
1998, Tom 51, Numer 1 (200)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 1-3
Kulturowy krajobraz zabytkowy i problemy jego ochrony Janusz Bogdanowski s. 4-13
Problemy ekologicznego zagrożenia Wilanowa Wojciech Fijałkowski s. 14-20
Przeszłość ekologiczna Lednickiego Parku Krajobrazowego w świetle badań paleoekologicznych Kazimierz Tobolski s. 21-23
Ochrona zabytków architektury wiejskiej w zespoleniu z ochroną krajobrazu i środowiska : możliwości i ograniczenia Bogusław Szmygin s. 24-27
Zagrożenia zabytków przez skażenia środowiska Janusz Lehmann s. 28-30
Koncepcja oceny stanu kamiennych obiektów zabytkowych Róża Krzywobłocka-Laurów s. 31-34
Studium trwałości piaskowca w obiekcie zabytkowym w warunkach zanieczyszczenia atmosfery Alina Jarmontowicz s. 35-37
Studia nad pochodzeniem surowców skalnych użytkowanych w przeszłości Janusz Skoczylas s. 38-42
Zastosowanie zapraw wapienno-trasowych do uzupełniania ubytków w kamiennych obiektach zabytkowych Dorota Sobkowiak s. 43-46
Symbioza zespołu muzealnego z parkiem krajobrazowym na przykładzie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Andrzej Kaszubkiewicz s. 47-50
Ochrona ekologiczna zabytkowego Czerska Maria Janina Dietrich Tomasz Lechowski Agata Niedek s. 51-52
Lapidarium na Starym Cmentarzu w Radomsku Zofia Gzik s. 53-56
Straty w dobrach kultury w czasie powodzi : uwagi, spostrzeżenia i wnioski Krzysztof Sałaciński s. 57-62
Zwalczanie szkodników na zaatakowanym materiale bibliotecznym i archiwalnym - porównanie starych i nowych metod : nowoczesne metody badawcze do porównania zmian w strukturze molekularnej Robert Fuchs s. 63-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zbigniew Prus-Niewiadomski (1922-1997) : [nekrolog] Aldona Kruszyńska s. 81-82
  Zacytuj
 • Udostępnij
V Sympozjum Wiślane pt. "Zabytki Kociewia" Roman Klim s. 83-86
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego", Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Oddział Wojewódzki w Białymstoku : [recenzja] Marian Paździor s. 87-90
  Zacytuj
 • Udostępnij