Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Ochrona Zabytków
1966, Tom 19, Numer 4 (75)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z działalności Ośrodka Dokumentacji Zabytków Maria Charytańska s. 3-8
Rola zabytków w aktywizacji małych miast i osiedli województwa krakowskiego Hanna Pieńkowska s. 9-22
Kościoły poewangelickie na terenie woj. wrocławskiego : stan zachowania : problemy konserwatorskie Paweł Banaś s. 23-32
Ewidencja miast zabytkowych Michał Witwicki s. 33-38
Badania i konserwacja polichromii na ścianie tęczowej kościoła parafialnego w Płoskini Maria Erdman-Przełomcowa s. 38-50
Analiza technologiczna portretów królewskich z Muzeum Okręgowego w Toruniu Józef Flik s. 51-57
Prace konserwatorskie - województwo łódzkie 1955-1965 Zbigniew Ciekliński s. 58-71
Michał Walicki (1904-1966) Zdzisław Bieniecki s. 72-73
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Marian Arszyński Janusz Lehmann Zofia Medwecka s. 74-80
"Restaurierung und Konservierung, Bericht von der 5. Tagung der Arbeitsgemeinschaft des technischen Museumspersonals in Berlin 1963", "Ergänzungsbände des Berliner Jahrbuchs für Vor- und Frühgeschichte", 1, 1964 : [recenzja] Jan Gurba s. 80-81