Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Ochrona Zabytków
1948, Tom 1, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwsza konferencja Międzynarodowej Rady Muzeów s. 49-51, 93
Problem kształcenia w dziedzinie konserwacji malarstwa Tadeusz Dobrowolski s. 52-56, 93
Estetyka i etyka w konserwacji : malarstwo i rzeźba polichromowana Bohdan Marconi s. 56-62, 94
Trzydziestolecie konserwatorstwa polskiego Jerzy Remer s. 62-64
Nowoodkryte dekoracje malarskie Józef Dutkiewicz s. 65-74, 94-95
Zniszczenie i odbudowa zabytków we Włoszech Kazimierz Bulas s. 74-82, 95-96
Utrwalenie polichromii Jana Matejki w Kościele Mariackim w Krakowie Wł. Cholewiński Wiesław Zarzycki s. 82-85
Zabezpieczenie odkrywek w Igołomii Tadeusz Reyman s. 86-87, 96
Warszawa. s. 88, 96
Puławy. s. 89, 96
Jarosław. s. 89, 96
Współpraca Wojewódzkich Rad Narodowych. s. 90, 96
Prof. dr Linus Birchler w Krakowie. s. 90, 96
W obronie przyrody i folkloru. s. 90-91, 96
Z Kongresu Intelektualistów we Wrocławiu. s. 90, 96
Zjazd konserwatorów. s. 91, 96
Zjazdy w Toruniu. s. 91, 96
Przegląd literatury w latach 1945/46 s. 92-93
Od Redakcji. s. 93