Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 81
Ochrona Zabytków
1950, Tom 3, Numer 2-3 (10-11)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bilans prac wykopaliskowych w Polsce w latach 1945-1949 Andrzej Żaki s. 181, 183-184, 73-84
Badania archeologiczne na trasie wschód-zachód w Warszawie 1949 r. Tadeusz Żurowski s. 85-88
Przeszłość Opola - Ostrówka w świetle badań wykopaliskowych w okresie 1948-1950 r. Rudolf Jamka s. 89-92
Mikroorganizmy z okresu kredowego pomocne przy odróżnianiu technik malarskich na tynkach, wykrywaniu późniejszych przemalowań, jak również odróżnianiu podobrazi kredowych Rudolf Kozłowski s. 181-182, 184, 93-104
Orły piastowskie w Opolu Roman Horoszkiewicz s. 105-112
O problemach wawelskich Witold Minkiewicz s. 113-128, 182
Konserwacja gobelinów Tadeusz Mańkowski Anna Wiśniewska s. 129-134, 182-183
Spichrze w Kazimierzu nad Wisłą Karol Siciński s. 135-146, 183, 184
Ogród w Rogalinie Gerard Ciołek s. 147-152
Ołtarzyk eglomise w Muzeum Narodowym w Krakowie Kazimierz Buczkowski s. 153-158
Z prac konserwatorskich w Collegium Maius w Krakowie Karol Dąbrowski s. 159-161
Prace wykopaliskowe na terenie okolic Warszawy s. 162-163
Niebezpieczeństwa rozbiórki s. 163-164
Odkrycia w zameczku w Dębnie Stefan Świszczowski s. 164-165
"Zwierzęce szkodniki muzeów", Kazimierz Simm, Kraków 1949 : [recenzja] Jan Hopliński Kazimierz Simm (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Monumentalno-dekoratiwnaja skultura, technika, technologia, riestawracja", I. W. Kriestowskij, Leningrad-Moskwa 1949 : [recenzja] W. J. D. I. W. Kriestowskij (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Drewnorusskaja miniatura", A. N. Sbirin, Moskwa 1950 : [recenzja] W. J. D. A. N. Sbirin (aut. dzieła rec.) s. 168-169
"Straty kulturalne Warszawy I", pod red. Władysława Tomkiewicza, Warszawa 1948 : [recenzja] Władysław Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Ochrona prawno-międzynarodowa zabytków i dzieł sztuki w czasie wojny", Cezary Berezowski, Warszawa 1948 : [recenzja] Cezary Berezowski (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Zwierzęce szkodniki Muzeów", Kazimierz Simm, Kraków 1949 : [recenzja] Kazimierz Simm (aut. dzieła rec.) s. 171
"Restauracja okazów etnograficznych", Tadeusz Seweryn, Kraków 1949 : [recenzja] Tadeusz Seweryn (aut. dzieła rec.) s. 171
"Pomniki architektury w nowej służbie społecznej", Piotr Biegański, "Architektura", R. IV, nr 8-10 : [recenzja] Piotr Biegański (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Dawna Warszawa w odnowionej formie i nowej treści", Warszawa 1949 : [recenzja] s. 171
"Zjawiska zachodzące w obrazach", Józef Bieliński, Warszawa 1949 : [recenzja] Józef Bieliński (aut. dzieła rec.) s. 171
"Przegląd wydawnictw konserwatorskich", Stanisław Szymański, "Architektura", R. IV, nr 8-10 : [recenzja] Stanisław Szymański (aut. dzieła rec.) s. 172
"O technice konserwacji zabytków architektury", Jan Witkiewicz-Koszczyc, "Architektura", R. IV, nr 8-10 : [recenzja] Jan Witkiewicz-Koszczyc (aut. dzieła rec.) s. 172
"Niektóre zagadnienia techniczne w odbudowie architektury średniowiecznej", Marcin Bukowski, "Inżyniera i Budownictwo", R. VI, nr 10-12 : [recenzja] Marcin Bukowski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Odbudowa zabytków", Witold Maisel, "Kronika Miasta Poznania", R. XXII, nr 1 : [recenzja] Witold Maisel (aut. dzieła rec.) s. 172
"Odbudowa zabytków", Witold Maisel, "Kronika Miasta Poznania", R. XXII, nr 2-3 : [recenzja] Witold Maisel (aut. dzieła rec.) s. 172-173
"Nowe odkrycia w dawnej architekturze", Jan Zachwatowicz, "Architektura", R. IV, nr 8-10 : [recenzja] Jan Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) s. 172
"Konserwacja zespołów urbanistycznych i krajobrazowych", Gerard Ciołek, Kazimierz Wejchert, "Architektura", R. IV, nr 8-10 : [recenzja] Gerard Ciołek (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wejchert (aut. dzieła rec.) s. 172
"Z.O.R. odbudowuje stary Gdańsk", Henryk Frey, "Stolica", R. IV, nr 34-45 (155-156) : [recenzja] Henryk Frey (aut. dzieła rec.) s. 173
"Pułtusk miasto na wyspie", M. Szymański, "Stolica", R. IV, nr 39 M. Szymański (aut. dzieła rec.) s. 173
"Konserwacja kościoła św. Andrzeja", Marian Ozimek, "Tygodnik Powszechny", R. V, nr 226 Marian Ozimek (aut. dzieła rec.) s. 173-174
"Walka z żywiołem zsuwa na wzgórzu kościoła św. Anny Warszawie", Wacław Żenczykowski, "Przegląd Budowlany, R. XXI, nr 7-8 : [recenzja] Wacław Żenczykowski (aut. dzieła rec.) s. 173
"Uwagi o powstaniu zsuwu w skarpie warszawskiej koło kościoła św. Anny (Trasa W-Z)", Kazimierz Guzik, "Przegląd Budowlany", R. XXI, nr 7-8 : [recenzja] Kazimierz Guzik (aut. dzieła rec.) s. 173
"Sprawa spuścizny kulturalnej i historycznej przy projektowaniu i budowie Trasy W-Z", Zygmunt Stępiński, "Odrodzenie", T. VI, nr 30 Zygmunt Stępiński (aut. dzieła rec.) s. 173
"Otworzenie grobu królowej Jadwigi w dniach 12-13 lipca 1949 r.", Mieczysław Tobiasz, "Polonia Sacra", R. II, z. 3 : [recenzja] Mieczysław Tobiasz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Odbudowujemy Gdańsk", Jan Kilarski, "Stolica", R. IV, nr 44-45 (155-156) : [recenzja] Jan Kilarski (aut. dzieła rec.) s. 173
"Odbudowa Starego Miasta", Jan Zachwatowicz, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Jan Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Stare Miasto w 1952 roku", Piotr Biegański, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Piotr Biegański (aut. dzieła rec.) s. 173
"Ratusz Starej Warszawy", Stanisław Żaryn, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Stanisław Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 173
"Mury obronne Starej Warszawy", Wacław Podlewski, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Wacław Podlewski s. 173
"Stara Warszawa - domy i ludzie", E. Szwankowski, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Eugeniusz Szwankowski (aut. dzieła rec.) s. 173
"O kamienicy staromiejskiej", Bohdan Guerquin, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Bohdan Guerquin (aut. dzieła rec.) s. 173
"Muzeum M. st. Warszawy na Rynku staromiejskim", Adam Słomczyński, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Adam Słomczyński s. 173
"Rynek staromiejski", Stanisław Herbst, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) s. 173
"Małopolska rzeźba średniowieczna 1300-1450", Józef Edward Dutkiewicz, Kraków 1949 : [recenzja] Józef Edward Dutkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Prace konserwatorskie w katedrze wawelskiej", Helena Blumówna, "Tygodnik Powszechny", R. V, nr 226 : [recenzja] Helena Blumówna (aut. dzieła rec.) s. 174
"Z zagadnień programu działalności Wydziału Społecznej Opieki nad Zabytkami", Stanisław Szymański, "Ziemia", R. XL, T. XXVIII, nr 9 Stanisław Szymański (aut. dzieła rec.) s. 174
"Pomiary i zdjęcia architektoniczne", Tadeusz Broniewski, Katowice 1949 : [recenzja] Tadeusz Broniewski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Odkrycia prehistoryczne osady garncarskiej w okolicy Krakowa nad Wisłą (Igołomia)", Z. F., "Ziemia", R. XL, T. XXVIII, nr 9 Z. F. s. 174
"Drzeworyty w czasopismach polskich XIX stulecia", Mieczysław Opałek, Wrocław 1949 : [recenzja] Mieczysław Opałek (aut. dzieła rec.) s. 175
"Ulica Marszałkowska", Stanisław Herbst, Warszawa 1949 : [recenzja] Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) s. 175
"Katalog obrazów wywiezionych z Polski przez okupantów niemieckich w latach 1939-1945. I. Malarstwo obce", Władysław Tomkiewicz, Warszawa 1949 : [recenzja] Władysław Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 175
"Świetna karta z dziejów planowania w Polsce 1815-1830", Wacław Ostrowski, Warszawa 1949 : [recenzja] Wacław Ostrowski (aut. dzieła rec.) s. 175
"U genezy rozplanowania Placu Saskiego w Warszawie", Zbigniew Rewski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Zbigniew Rewski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Wilanów. Przewodnik. Biblioteczka krajoznawcza", t. II, Kazimierz Zawanowski, Warszawa 1949 : [recenzja] Kazimierz Zawanowski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Praga na tle najstarszego swego planu", Eugeniusz Szwankowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Eugeniusz Szwankowski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Zamek w Przemyślu w XVI w.", Kazimierz Arłamowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Kazimierz Arłamowski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Ze studiów nad sztuką Wita Stwosza", Szczęsny Dettloff, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Szczęsny Dettloff (aut. dzieła rec.) s. 176
"Zabytki powiatu myśliborskiego", Zygmunt Świechowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Zygmunt Świechowski (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Dwór w Bolminie", Aleksander Król, "Biuletyn Historii Sztuki i Kutlury", R. XI, 1949, nr 1 Aleksander Król (aut. dzieła rec.) s. 176
"Tylmanowskie plany rozbudowy katedry warszawskiej", Tadeusz Makowiecki, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Tadeusz Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Dom pyrzycki", Agnieszka Dobrowolska, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Agnieszka Dobrowolska (aut. dzieła rec.) s. 177
"Z dziejów meblarstwa polskiego XVIII w.; Sokołów-Kolbuszowa", Franciszek Kotula, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Franciszek Kotula (aut. dzieła rec.) s. 177
"Działalność naukowa śp. prof. Oskara Sosnowskiego", Jan Zachwatowicz, [w:] "Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki", t. I, Warszawa 1949 : [recenzja] Jan Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) s. 178
"Wspomnienie o śp. prof. Zygmuncie Batowskim", Michał Walicki, [w:] "Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki", t. I, Warszawa 1949 : [recenzja] Michał Walicki (aut. dzieła rec.) s. 178
"Teodor i Krzysztof Lubienieccy", Zygmunt Batowski, [w:] "Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki", t. I, Warszawa 1949 : [recenzja] Zygmunt Batowski (aut. dzieła rec.) s. 178
"Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki", T. I, Warszawa 1949 : [recenzja] s. 178
"Obraz bitwy pod Orszą. Dokument historii sztuki i wojskowości XVI w.", Stanisław Herbst, Michał Walicki, [w:] "Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki", t. I, Warszawa 1949 : [recenzja] Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) Michał Walicki (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Z dziejów polskiego barokowego portretu", Michał Walicki, [w:] "Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki", t. I, Warszawa 1949 : [recenzja] Michał Walicki (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Nieco o proporcjach włoskiej architektury renesansowej", Lech Niemojewski, [w:] "Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki", t. I, Warszawa 1949 : [recenzja] Lech Niemojewski (aut. dzieła rec.) s. 179
"Mauzoleum Króla Zygmunta I w Katedrze Krakowskiej", Zbigniew Hornung, [w:] "Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki", t. I, Warszawa 1949 : [recenzja] Zbigniew Hornung (aut. dzieła rec.) s. 179
"Nowe odkrycia na Grodzie Czerwieńskim Sutiejsk", Zofia Wartołowska, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Zofia Wartołowska (aut. dzieła rec.) s. 180
"Architektura warszawska 1840-1910", Stanisław Herbst, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) s. 180
"Kurhan wczesnohistoryczny w Tahańczy", Wanda Sarnowska, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Wanda Sarnowska s. 180
"Sanctuarium Apostolorum in catacumbas w Rzymie w świetle wykopalisk", Antoni Kwieciński, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Antoni Kwieciński (aut. dzieła rec.) s. 180
"Staropolskie ogrody XVI-XVII w.", Gerard Ciołek, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Gerard Ciołek (aut. dzieła rec.) s. 180
"Dwa opisy klasztorów franciszkańskich prowincji polskich w XVIII w.", Aleksander Gieysztor, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Aleksander Gieysztor (aut. dzieła rec.) s. 180
"Wojciech Korneli Stattler. Materiały do jego życia i działalności jako malarza, profesora i autora pism estetycznych i pamiętników", Emil Mecnarowski, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Emil Mecnarowski (aut. dzieła rec.) s. 180