Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bilans prac wykopaliskowych w Polsce w latach 1945-1949 Andrzej Żaki s. 181, 183-184, 73-84
Badania archeologiczne na trasie wschód-zachód w Warszawie 1949 r. Tadeusz Żurowski s. 85-88
Przeszłość Opola - Ostrówka w świetle badań wykopaliskowych w okresie 1948-1950 r. Rudolf Jamka s. 89-92
Mikroorganizmy z okresu kredowego pomocne przy odróżnianiu technik malarskich na tynkach, wykrywaniu późniejszych przemalowań, jak również odróżnianiu podobrazi kredowych Rudolf Kozłowski s. 181-182, 184, 93-104
Orły piastowskie w Opolu Roman Horoszkiewicz s. 105-112
O problemach wawelskich Witold Minkiewicz s. 113-128, 182
Konserwacja gobelinów Tadeusz Mańkowski Anna Wiśniewska s. 129-134, 182-183
Spichrze w Kazimierzu nad Wisłą Karol Siciński s. 135-146, 183, 184
Ogród w Rogalinie Gerard Ciołek s. 147-152
Ołtarzyk eglomise w Muzeum Narodowym w Krakowie Kazimierz Buczkowski s. 153-158
Z prac konserwatorskich w Collegium Maius w Krakowie Karol Dąbrowski s. 159-161
Prace wykopaliskowe na terenie okolic Warszawy s. 162-163
Niebezpieczeństwa rozbiórki s. 163-164
Odkrycia w zameczku w Dębnie Stefan Świszczowski s. 164-165
"Zwierzęce szkodniki muzeów", Kazimierz Simm, Kraków 1949 : [recenzja] Jan Hopliński Kazimierz Simm (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Monumentalno-dekoratiwnaja skultura, technika, technologia, riestawracja", I. W. Kriestowskij, Leningrad-Moskwa 1949 : [recenzja] W. J. D. I. W. Kriestowskij (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Drewnorusskaja miniatura", A. N. Sbirin, Moskwa 1950 : [recenzja] W. J. D. A. N. Sbirin (aut. dzieła rec.) s. 168-169
"Straty kulturalne Warszawy I", pod red. Władysława Tomkiewicza, Warszawa 1948 : [recenzja] Władysław Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Ochrona prawno-międzynarodowa zabytków i dzieł sztuki w czasie wojny", Cezary Berezowski, Warszawa 1948 : [recenzja] Cezary Berezowski (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Pomniki architektury w nowej służbie społecznej", Piotr Biegański, "Architektura", R. IV, nr 8-10 : [recenzja] Piotr Biegański (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Zjawiska zachodzące w obrazach", Józef Bieliński, Warszawa 1949 : [recenzja] Józef Bieliński (aut. dzieła rec.) s. 171
"Restauracja okazów etnograficznych", Tadeusz Seweryn, Kraków 1949 : [recenzja] Tadeusz Seweryn (aut. dzieła rec.) s. 171
"Zwierzęce szkodniki Muzeów", Kazimierz Simm, Kraków 1949 : [recenzja] Kazimierz Simm (aut. dzieła rec.) s. 171
"Dawna Warszawa w odnowionej formie i nowej treści", Warszawa 1949 : [recenzja] s. 171
"Odbudowa zabytków", Witold Maisel, "Kronika Miasta Poznania", R. XXII, nr 1 : [recenzja] Witold Maisel (aut. dzieła rec.) s. 172
"Niektóre zagadnienia techniczne w odbudowie architektury średniowiecznej", Marcin Bukowski, "Inżyniera i Budownictwo", R. VI, nr 10-12 : [recenzja] Marcin Bukowski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Konserwacja zespołów urbanistycznych i krajobrazowych", Gerard Ciołek, Kazimierz Wejchert, "Architektura", R. IV, nr 8-10 : [recenzja] Gerard Ciołek (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wejchert (aut. dzieła rec.) s. 172
"O technice konserwacji zabytków architektury", Jan Witkiewicz-Koszczyc, "Architektura", R. IV, nr 8-10 : [recenzja] Jan Witkiewicz-Koszczyc (aut. dzieła rec.) s. 172
"Przegląd wydawnictw konserwatorskich", Stanisław Szymański, "Architektura", R. IV, nr 8-10 : [recenzja] Stanisław Szymański (aut. dzieła rec.) s. 172
"Odbudowa zabytków", Witold Maisel, "Kronika Miasta Poznania", R. XXII, nr 2-3 : [recenzja] Witold Maisel (aut. dzieła rec.) s. 172-173
"Nowe odkrycia w dawnej architekturze", Jan Zachwatowicz, "Architektura", R. IV, nr 8-10 : [recenzja] Jan Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) s. 172
"Muzeum M. st. Warszawy na Rynku staromiejskim", Adam Słomczyński, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Adam Słomczyński s. 173
"Mury obronne Starej Warszawy", Wacław Podlewski, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Wacław Podlewski s. 173
"Stara Warszawa - domy i ludzie", E. Szwankowski, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Eugeniusz Szwankowski (aut. dzieła rec.) s. 173
"O kamienicy staromiejskiej", Bohdan Guerquin, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Bohdan Guerquin (aut. dzieła rec.) s. 173
"Ratusz Starej Warszawy", Stanisław Żaryn, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Stanisław Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 173
"Odbudowa Starego Miasta", Jan Zachwatowicz, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Jan Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Stare Miasto w 1952 roku", Piotr Biegański, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Piotr Biegański (aut. dzieła rec.) s. 173
"Rynek staromiejski", Stanisław Herbst, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) s. 173
"Uwagi o powstaniu zsuwu w skarpie warszawskiej koło kościoła św. Anny (Trasa W-Z)", Kazimierz Guzik, "Przegląd Budowlany", R. XXI, nr 7-8 : [recenzja] Kazimierz Guzik (aut. dzieła rec.) s. 173
"Walka z żywiołem zsuwa na wzgórzu kościoła św. Anny Warszawie", Wacław Żenczykowski, "Przegląd Budowlany, R. XXI, nr 7-8 : [recenzja] Wacław Żenczykowski (aut. dzieła rec.) s. 173
"Sprawa spuścizny kulturalnej i historycznej przy projektowaniu i budowie Trasy W-Z", Zygmunt Stępiński, "Odrodzenie", T. VI, nr 30 Zygmunt Stępiński (aut. dzieła rec.) s. 173
"Otworzenie grobu królowej Jadwigi w dniach 12-13 lipca 1949 r.", Mieczysław Tobiasz, "Polonia Sacra", R. II, z. 3 : [recenzja] Mieczysław Tobiasz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Konserwacja kościoła św. Andrzeja", Marian Ozimek, "Tygodnik Powszechny", R. V, nr 226 Marian Ozimek (aut. dzieła rec.) s. 173-174
"Z.O.R. odbudowuje stary Gdańsk", Henryk Frey, "Stolica", R. IV, nr 34-45 (155-156) : [recenzja] Henryk Frey (aut. dzieła rec.) s. 173
"Odbudowujemy Gdańsk", Jan Kilarski, "Stolica", R. IV, nr 44-45 (155-156) : [recenzja] Jan Kilarski (aut. dzieła rec.) s. 173
"Pułtusk miasto na wyspie", M. Szymański, "Stolica", R. IV, nr 39 M. Szymański (aut. dzieła rec.) s. 173
"Odkrycia prehistoryczne osady garncarskiej w okolicy Krakowa nad Wisłą (Igołomia)", Z. F., "Ziemia", R. XL, T. XXVIII, nr 9 Z. F. s. 174
"Z zagadnień programu działalności Wydziału Społecznej Opieki nad Zabytkami", Stanisław Szymański, "Ziemia", R. XL, T. XXVIII, nr 9 Stanisław Szymański (aut. dzieła rec.) s. 174
"Małopolska rzeźba średniowieczna 1300-1450", Józef Edward Dutkiewicz, Kraków 1949 : [recenzja] Józef Edward Dutkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Prace konserwatorskie w katedrze wawelskiej", Helena Blumówna, "Tygodnik Powszechny", R. V, nr 226 : [recenzja] Helena Blumówna (aut. dzieła rec.) s. 174
"Pomiary i zdjęcia architektoniczne", Tadeusz Broniewski, Katowice 1949 : [recenzja] Tadeusz Broniewski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Katalog obrazów wywiezionych z Polski przez okupantów niemieckich w latach 1939-1945. I. Malarstwo obce", Władysław Tomkiewicz, Warszawa 1949 : [recenzja] Władysław Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 175
"Świetna karta z dziejów planowania w Polsce 1815-1830", Wacław Ostrowski, Warszawa 1949 : [recenzja] Wacław Ostrowski (aut. dzieła rec.) s. 175
"Drzeworyty w czasopismach polskich XIX stulecia", Mieczysław Opałek, Wrocław 1949 : [recenzja] Mieczysław Opałek (aut. dzieła rec.) s. 175
"Ulica Marszałkowska", Stanisław Herbst, Warszawa 1949 : [recenzja] Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) s. 175
"Zabytki powiatu myśliborskiego", Zygmunt Świechowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Zygmunt Świechowski (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"U genezy rozplanowania Placu Saskiego w Warszawie", Zbigniew Rewski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Zbigniew Rewski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Praga na tle najstarszego swego planu", Eugeniusz Szwankowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Eugeniusz Szwankowski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Ze studiów nad sztuką Wita Stwosza", Szczęsny Dettloff, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Szczęsny Dettloff (aut. dzieła rec.) s. 176
"Zamek w Przemyślu w XVI w.", Kazimierz Arłamowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Kazimierz Arłamowski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Wilanów. Przewodnik. Biblioteczka krajoznawcza", t. II, Kazimierz Zawanowski, Warszawa 1949 : [recenzja] Kazimierz Zawanowski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Dwór w Bolminie", Aleksander Król, "Biuletyn Historii Sztuki i Kutlury", R. XI, 1949, nr 1 Aleksander Król (aut. dzieła rec.) s. 176
"Z dziejów meblarstwa polskiego XVIII w.; Sokołów-Kolbuszowa", Franciszek Kotula, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Franciszek Kotula (aut. dzieła rec.) s. 177
"Tylmanowskie plany rozbudowy katedry warszawskiej", Tadeusz Makowiecki, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Tadeusz Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Dom pyrzycki", Agnieszka Dobrowolska, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Agnieszka Dobrowolska (aut. dzieła rec.) s. 177
"Obraz bitwy pod Orszą. Dokument historii sztuki i wojskowości XVI w.", Stanisław Herbst, Michał Walicki, [w:] "Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki", t. I, Warszawa 1949 : [recenzja] Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) Michał Walicki (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Działalność naukowa śp. prof. Oskara Sosnowskiego", Jan Zachwatowicz, [w:] "Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki", t. I, Warszawa 1949 : [recenzja] Jan Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) s. 178
"Wspomnienie o śp. prof. Zygmuncie Batowskim", Michał Walicki, [w:] "Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki", t. I, Warszawa 1949 : [recenzja] Michał Walicki (aut. dzieła rec.) s. 178
"Teodor i Krzysztof Lubienieccy", Zygmunt Batowski, [w:] "Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki", t. I, Warszawa 1949 : [recenzja] Zygmunt Batowski (aut. dzieła rec.) s. 178
"Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki", T. I, Warszawa 1949 : [recenzja] s. 178
"Mauzoleum Króla Zygmunta I w Katedrze Krakowskiej", Zbigniew Hornung, [w:] "Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki", t. I, Warszawa 1949 : [recenzja] Zbigniew Hornung (aut. dzieła rec.) s. 179
"Nieco o proporcjach włoskiej architektury renesansowej", Lech Niemojewski, [w:] "Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki", t. I, Warszawa 1949 : [recenzja] Lech Niemojewski (aut. dzieła rec.) s. 179
"Z dziejów polskiego barokowego portretu", Michał Walicki, [w:] "Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki", t. I, Warszawa 1949 : [recenzja] Michał Walicki (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Architektura warszawska 1840-1910", Stanisław Herbst, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) s. 180
"Staropolskie ogrody XVI-XVII w.", Gerard Ciołek, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Gerard Ciołek (aut. dzieła rec.) s. 180
"Sanctuarium Apostolorum in catacumbas w Rzymie w świetle wykopalisk", Antoni Kwieciński, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Antoni Kwieciński (aut. dzieła rec.) s. 180
"Kurhan wczesnohistoryczny w Tahańczy", Wanda Sarnowska, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Wanda Sarnowska s. 180
"Wojciech Korneli Stattler. Materiały do jego życia i działalności jako malarza, profesora i autora pism estetycznych i pamiętników", Emil Mecnarowski, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Emil Mecnarowski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Dwa opisy klasztorów franciszkańskich prowincji polskich w XVIII w.", Aleksander Gieysztor, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Aleksander Gieysztor (aut. dzieła rec.) s. 180
"Nowe odkrycia na Grodzie Czerwieńskim Sutiejsk", Zofia Wartołowska, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Zofia Wartołowska (aut. dzieła rec.) s. 180