Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Ochrona Zabytków
1995, Tom 48, Numer 2 (189)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Toruńska Szkoła Konserwatorska w 50-lecie istnienia Marian Arszyński s. 135-149
Konserwacja zabytków architektury - uwagi o metodzie Jan Tajchman s. 150-159
Współczesne metody konserwacji zabytków kamiennych Wiesław Domasłowski s. 160-168
Portrety Jana Heweliusza z Gdańska i Oxfordu - studium warsztatu malarskiego Józef Flik s. 169-180
Dwustronnie malowane kwatery tryptyku z Sątop - badania, problemy i przebieg konserwacji Dariusz Markowski Maria Roznerska s. 181-188
Konserwacja chorągwi procesyjnych ze Świecia Jolanta Dudała Bogumiła J. Rouba s. 189-196
Specyficzne zniszczenia papieru - foxing i puszysta destrukcja Joanna Karbowska Alicja B. Strzelczyk s. 197-205
Konserwacja zabytkowych skór archeologicznych Lidia Gussmann-Bannach Anna Michaś Halina Rosa s. 206-211
Kształcenie studentów w zakresie konserwacji ceramiki artystycznej Maria Rudy s. 212-219
Wątki wczesnohistoryczne w "zabytkoznawczej" twórczości plastycznej końca XIX i początku XX wieku w Polsce Zygmunt Kruszelnicki s. 220-230
Dokumentacja złotnictwa polskiego - jej znaczenie dla badań nad dawnym złotnictwem i klasyfikacją jego znaków Michał Woźniak s. 231-238
"History and its Images. Art and the Interpretation of the Past", Francis Haskell, New Haven-London 1993 : [recenzja] Zygmunt Waźbiński Francis Haskell (aut. dzieła rec.) s. 238-239
"Les Noces de Cana de Veronèse. Une oeuvre et sa restauration", Jean Haber, Nathalie Volle, Paris 1992 : [recenzja] Zygmunt Waźbiński Jean Habert (aut. dzieła rec.) Nathalie Volle (aut. dzieła rec.) s. 239-240
"Künsterlischer Austauch. Artistic Exchange. XXVIII. Internationaler Kongreß für Kunstgeschichte, Berlin 15-20 VII 1992", Thomas W. Gaechtgens. Berlin 1993 : [recenzja] Zygmunt Waźbiński Thomas W. Gaechtgens (aut. dzieła rec.) s. 241-242
Zbigniew Brochwicz (1924-1992) Józef Flik s. 243-245