Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Ochrona Zabytków
1957, Tom 10, Numer 2 (37)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem aktywizacji gospodarczej miast zabytkowych Adam Krzyszkowski s. 73-87
Zagadnienie parków etnograficznych w Polsce Ignacy Tłoczek s. 88-98
W sprawie architektury cerkiewnej województwa rzeszowskiego Ryszard Brykowski s. 99-112
Zagadnienia ochrony i konserwacji zabytków techniki Jan Pazdur s. 113-122
Moneta zabytkowa Władysław Terlecki s. 123-139
Województwo olsztyńskie (1953-56) J. Golakowski s. 140-143
Konferencja w sprawie ochrony parków St. Miłoszewski s. 143-144
Prace konserwatorskie przy kościele św. Mikolasza na Malej Stranie w Pradze (CSR). s. 145
Pałac w Horyńcu E. Chojecka s. 145-146
Przegląd piśmiennictwa polskiego z zakresu historii sztuki za okres od 1951 do 1954 r. A. Olszewski s. 146-149
Zeskalanie gruntu metodą R. Cebertowicza T. Żurowski K. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 149-151
Naukowa inwentaryzacja zabytków sztuki na Węgrzech i w Czechosłowacji w okresie powojennym : przegląd wydawnictw J. Ross s. 151-152