Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Ochrona Zabytków
1987, Tom 40, Numer 4 (159)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Srebrny Jubileusz Marek Konopka s. 239-242
Odbudowa włoskich zespołów staromiejskich po zniszczeniach II wojny światowej Eugeniusz Gąsiorowski s. 243-253
Organizacja ochrony zabytków w Bawarii Maciej Paschke s. 253-259
Zapora wodna na Dunajcu - 40 lat budowy : stanowisko władz konserwatorskich i stosunek środowiska historyków sztuki Stanisław Michalczuk s. 259-269
Dzieje budowlane drewnianej unickiej cerkwi w Hannie : na podstawie prac konserwatorskich w latach 1976-1980 Ryszard Brykowski s. 269-277
Odkrycie i konserwacja malowideł ściennych w kościele św. Marcina w Jaworze Mieczysław Stec s. 277-283
Rezerwaty architektury ludowej na Słowacji Mária Medvecká s. 284-289
Osturňa - rezerwat zabytkowego budownictwa ludowego na Słowacji Mária Ušaková s. 289-294
Problemy ochrony zabytków w Etiopii Eugeniusz Gąsiorowski s. 295-298
Fort Monte Antenne w Rzymie - element XIX-wiecznego obozu warownego Antoni Kozielski s. 298-304
Konserwacja kamiennego detalu architektonicznego Zamku na Wawelu : prace w latach 1984-1986 Piotr Stępień s. 304-312
Fiolet "śląski" : identyfikacja nie znanego pigmentu w gotyckim malarstwie ściennym na podstawie materiału uzyskanego w czasie prac konserwatorskich w latach 1978-1985 Ewa Wisła Teresa Żurkowska-Mastalerz s. 312-318
Biuro i pracownia badawcza Alicja Kurzątkowska s. 319-321
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wokół pewnego jubileuszu... Jacek Wrzesiński s. 321-324
Jerzy Frycz (1927-1985) Marian Arszyński s. 325-327
Zasłużony konserwator zabytków : w 20 rocznicę śmierci prof. dr. Józefa Karola Klussa Juliusz Manikow s. 328
Problematyka konserwacji zabytków z perspektywy florenckiej Jacek Wolski s. 329-330
Międzynarodowa Konferencja Archeologiczna "Elbląg 86" Z. Skrok s. 330
Problemy Starego Miasta w Kielcach Zbigniew Wojtasik s. 331-332
Archiwalny zbiór pomiarów zabytków architektury i budownictwa Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki Marian Paździor s. 331
Zagadnienia ochrony zabytków techniki w okresie modernizacji przemysłu Marian Paździor s. 332-334
Reorganizacja Ministerstwa Kultury i Sztuki Marian Paździor s. 334
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości Jan Pruszyński Ryszard Brykowski (aut. dzieła rec.) s. 335-336
"Monumentum", wydanie specjalne kwartalnika ICOMOS, poświęcone 1300 rocznicy utworzenia państwa bułgarskiego, t. 23 - 24 (1981) : [recenzja] Małgorzata Rozbicka s. 336-338