Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Ochrona Zabytków
1986, Tom 39, Numer 2 (153)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Waloryzacja zabytków - wspomnienia, doświadczenia, refleksje Tadeusz Chrzanowski s. 95-101
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozważania nad kształtem prawa o ochronie dóbr kultury Andrzej Misorowski s. 102-105
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pojęcie zabytku i ochrony konserwatorskiej w ustawie z 15 lutego 1962 r. : zakres interpretacji art. 4 ustawy Jan Piotr Pruszyński s. 105-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ochrona wartości kulturowych w planach zagospodarowania przestrzennego województw Lucyna Czyżniewska s. 107-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
Historyczne centrum Palermo Calogero Bellanca s. 110-113
  Zacytuj
 • Udostępnij
Godła polskich aptek zabytkami rodzimej kultury Mirosława Pabis-Braunstein s. 113-120
  Zacytuj
 • Udostępnij
Projekt odbudowy dawnej lecznicy dra M. Solmana, czyli konserwacja przez budowanie Rafał Szczepański Waldemar Szczerba s. 121-125
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konserwacja drewnianych konstrukcji grodu na wzgórzu zamkowym w Pułtusku Andrzej Chrzanowski Małgorzata Nesteruk s. 125-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prace konserwatorskie w województwie kieleckim w latach 1976-1981 Bogusław Paprocki s. 131-151
  Zacytuj
 • Udostępnij
ICOMOS (1984-1985) Aleksandra Żarynowa s. 151-153
  Zacytuj
 • Udostępnij
Walny Zjazd Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków s. 153
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie obiektów zabytkowych w ruchu turystycznym - międzynarodowa narada we Fromborku Krzysztof Nowiński s. 154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Międzynarodowe Seminarium Konserwatorskie w Veszprem Jerzy Kehl s. 154-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konserwacja zbiorów w muzeach wnętrz zabytkowych - seminarium w Łańcucie Jerzy Kehl s. 156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Spotkanie Komisji VI Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych ds. Konserwacji Zabytków Historii, Kultury i Muzealiów Jerzy Kehl s. 157
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwagi do książki prof. W. Borusiewicza "Konserwacja zabytków budownictwa murowanego" Stanisław Stawicki W. Borusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 158-161
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Lidová architektura. Encyklopedie", V. Frolec, J. Vařeka, Praha 1983 : [recenzja] Ryszard Brykowski V. Frolec (aut. dzieła rec.) J. Vařeka (aut. dzieła rec.) s. 161-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Po co się pisze recenzje? W. Ślesiński s. 162-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jeszcze o recenzji książki Władysława Ślesińskiego "Techniki malarskie - spoiwa mineralne" Jerzy Kehl s. 164
  Zacytuj
 • Udostępnij