Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Ochrona Zabytków
1954, Tom 7, Numer 4 (27)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miasta Pomorza i zagadnienie zabytków urbanistycznych na Pomorzu Kazimierz Dziewoński s. 221-235
Zamki książęce w Szczecinie i Słupsku : ślady myśli twórczej Wilhelma Zachariasza, budowniczego Zygmunt Knothe s. 236-240
Zagadnienie odbudowy zamku w Szczecinie Henryk Dziurla s. 241-245
Sarkofagi Książąt Pomorskich Henryk Dziurla s. 246-250
Chorągiew nagrobna Jana Pawła Działyńskiego Maria Puciata s. 251-262
Ogrody Lublina w XIX wieku Gerard Ciołek s. 263-270
Odkrycie tympanonu romańskiego w kościele ponorbertańskim w Strzelnie Aleksander Holas s. 271-272
Znaczenie najnowszego odkrycia w Strzelnie Zygmunt Świechowski s. 273-276
Ochrona zabytków archeologicznych Lubelszczyzny T. Żurowski s. 277-278
"Katalog zabytków sztuki w Polsce, Tom II", pod red. Jerzego Z. Łozińskiego, Warszawa 1953 : [recenzja] Zb. Ciekliński Jerzy Z. Łoziński (aut. dzieła rec.) s. 278-286
"Geodezyjne metody pomiaru zabytków architektonicznych. Geodezja i Kartografia", t. I, Jerzy Gomuliszewski, 1952 : [recenzja] J. Gurba Jerzy Gomuliszewski (aut. dzieła rec.) s. 286
"Adaptacja zabytkowych domów mieszkalnych", Józef Vogtman, Warszawa 1953 : [recenzja] J. A. Miłobędzki St. Żaryn Józef Vogtman (aut. dzieła rec.) s. 286-288
Z dziejów malarstwa barokowego w Lublinie w połowie XVII wieku na podstawie prac magisterskich absolwentów KUL z lat 1950-1954 P. Bohdziewicz s. 288-291
Ważniejsze artykuły i notatki z zakresu opieki i konserwacji zabytków województwa lubelskiego z lat 1944-1954 w wydawnictwach lubelskich A. Rusińska-Kurzątkowska s. 291-292