Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Ochrona Zabytków
1972, Tom 25, Numer 4 (99)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania technologiczne sześciu italskich malowideł ściennych z Muzeum Narodowego w Krakowie : część II Grażyna Korpal s. 241-252
Badania technologiczne trzech nagrobnych stel egipskich na podłożu drewnianym z Muzeum Narodowego w Krakowie : część II Władysław Szyszko s. 253-263
Niektóre zagadnienia etyczne w teorii i praktyce konserwatorskiej Józef Furdyna s. 264-269
Jeszcze w sprawie zagadnień związanych ze sporządzaniem dokumentacji prac konserwatorskich Jiří Josefík Jaroslav Šonka s. 270-274
Konserwator a prawo autorskie Jiři Novotný s. 274-276
W sprawie zabytkowej drewnianej architektury cerkiewnej powiatu Tomaszów Lubelski Ryszard Brykowski s. 276-285
Stan i potrzeba badań nad zabytkowymi dzwonami w Polsce Jakub Pokora s. 285-290
Wykonanie podłoża z tworzywa porowatego dla przeniesionego malowidła ściennego Iwan Kostow-Benczew s. 291-293
Krzyże pokutne jako pomniki średniowiecznego prawa Antoni Kuczyński s. 294-295
W trosce o gdańskie organy z kościoła św. Mikołaja Jacek Winnicki s. 296-297
Problemy badawcze i konserwatorskie budownictwa drewnianego - sympozjum naukowe PKZ, Jarosław 7-8 czerwca 1972 Ryszard Brykowski s. 298-301
Zabytkowa ceramika budowlana - Sympozjum konserwatorskie Kadyny, pow. Elbląg, 9-10 czerwca 1972 Tadeusz Rudkowski s. 301-303