Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Ochrona Zabytków
1962, Tom 15, Numer 4 (59)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Weryfikacja zabytków Maria Charytańska Przemysław Maliszewski s. 3-5
Budowa technologiczna obrazów na desce tzw. Szkoły Sądeckiej z lat 1420-1460 Józef Nykiel s. 6-31
Monofotostereogrametryczna metoda inwentaryzacji płaskich powierzchni przedmiotów zabytkowych Zbigniew Pałasiński s. 32-37
Badania i pomiary wilgotności podobrazi drewnianych Józef Bolesławski s. 38-54
Ochrona zabytków w Austrii po 1945 roku Joseph Zykan s. 55-57
Konserwacja malowideł ściennych w krużgankach pofranciszkańskiego klasztoru w Pyzdrach, pow. Września Hanna Grzesikowa s. 58-69
Polichromia w krużgankach klasztoru oo. Bernardynów w Przeworsku Maria Cichorzewska-Drabik s. 70-75
Do redakcji kwartalnika Ochrony Zabytków Bohdan Marconi s. 76-77
Ogólnopolska Konferencja Konserwatorska w Warszawie s. 78-80
Rok Ziemi Mazowieckiej s. 80-81
Z działalności Pracowni Konserwacji Malarstwa PKZ Warszawa s. 81-84
Hotel pod Złotym Lwem w Bytomiu Odrzańskim s. 84
Ratusz w Pasłęku s. 84-85
Kolegiata w Kołobrzegu s. 84
Zamek w Lidzbarku s. 86
Zamek w Świdwinie s. 86-89
Zamek w Reszlu s. 86
O metodach konserwacji zabytków architektury Kazimierz Saski s. 90-91
Z piśmiennictwa obcego, techniczno-konserwatorskiego za rok 1961 i I kwartał 1962 r. Roman Biliński s. 92-93
Polska bibliografia techniczna IV Hanna Jędrzejewska A. Romanowiczowa H. Zoll-Adamikowa s. 94-95