Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Ochrona Zabytków
1995, Tom 48, Numer 1 (188)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5-6
Etyka rekonstrukcji Miguel A. Corzo Julian Zugazagoitia s. 7-9
Zamki Jury Krakowskiej jako problem konserwatorski Janusz Bogdanowski s. 10-12
Relikty monumentalnej zabudowy Rynku krakowskiego : ocena stanu zachowania i możliwości ekspozycji Andrzej Kadłuczka s. 13-19
Monumentalna architektura górnicza i problem jej konserwacji : na przykładzie Wieliczki Antoni Jodłowski s. 20-23
O sposobach zabezpieczania oraz ekspozycji reliktów architektury średniowiecznej odsłoniętych w trakcie wykopalisk na Wawelu Zbigniew Pianowski s. 24-30
Kultowo-rezydencjonalny ośrodek pierwszych Piastów na Ostrowie Lednickim Janusz Górecki s. 31-35
Problemy przestrzenno-krajobrazowej ekspozycji wczesnośredniowiecznego zespołu grodowo-sakralnego na Ostrowie Lednickim Aleksander Grygorowicz s. 36-38
Problemy konserwatorskie rezerwatów archeologiczno-architektonicznych Wawelu Piotr Stępień s. 39-45
Konserwacja ceglanych fasad gotyckiego kościoła św. Marka w Krakowie Krystyn Kozieł Marian Paciorek Ireneusz Płuska s. 46-49
Średniowieczne witraże z Kościoła Mariackiego w Krakowie - problemy konserwatorskie Lesław Heine Paweł Karaszkiewicz s. 50-53
Problemy konserwacji wczesnośredniowiecznych reliktów gipsowych Mieczysław Stec Władysław Zalewski s. 54-59
Problemy konserwacji zespołu klasztornego z XII w. w Starej Dongoli (Sudan) Ewa Radziejowska-Parandowska s. 60-62
Warownia Markovi Kuli w Prilepie (Macedonia) jako przykład koncepcji konserwatorskiej Marek Barański s. 63-68
Chemiczne aspekty niszczenia i ochrony kamiennych reliktów architektury Janusz Lehmann s. 69-72
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wykorzystanie surowców skalnych we wczesnośredniowiecznej architekturze monumentalnej Wielkopolski Janusz Skoczylas s. 73-76
Niszczenie i konserwacja średniowiecznych wątków ceglano-wapiennych w Krakowie Roman Kozłowski Johannes Weber s. 77-80
Badania składu mineralnego i struktury wybranych piaskowców dla potrzeb konserwacji Alina Jarmontowicz Róża Krzywobłocka-Laurów s. 81-84
Czynniki powodujące niszczenie fresków w średniowiecznym kościele na Malcie JoAnn Cassar Carmen Taliana Alfred J. Vella Frank Ventura s. 85-90
Specyficzne problemy konserwacji zabytkowej kopalni soli w Wieliczce - architektura podziemna Jadwiga Ronikier s. 91-93
Wpływ stabilizatora chemicznego na strukturę gipsowych spoin w murach zabytkowych Alina Jarmontowicz Róża Krzywobłocka-Laurów Janusz Lehmann s. 94-96
Mykoflora występująca na zaprawie gipsowej ruin zespołu pałacowego w Lednogórze Hanna Kwaśna s. 97-100
Podsumowanie obrad sympozjum "Konserwacja reliktów średniowiecznej architektury monumentalnej", Warszawa-Lednica, 24-26 maj 1994 Janusz Lehmann s. 101-103
Zabytek - pamiątka czy dobro kultury? : uwagi o niedoskonałości pojęcia Bogusław Szmygin s. 104-108
A jednak pamiątka! Jan P. Pruszyński s. 109-113
Rola inżyniera budownictwa lądowego w dziedzinie ochrony budowli zabytkowych : seminarium Zakładu Architektury i Ochrony Budowli Zabytkowych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w dniu 14 grudnia 1994 roku Andrzej Majdowski s. 114-115
Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych : II Międzynarodowe Sympozjum w Krakowie Wojciech Fijałkowski s. 116-117
Pierwsze Targi Konserwatorów Zabytków w Lipsku Werner Grigutsch s. 118
    Zacytuj
  • Udostępnij
Władysław Olgierd Ślesiński (1929-1995) Andrzej Kadłuczka s. 119-120
Maria Charytańska (1920-1995) Wojciech Fijałkowski s. 121
Litewskie nowości : przegląd wybranych publikacji 1992-1994 Jarosław Komorowski s. 122-125
"Stonecleaning : a Guide for Practicioners", Christopher Andrew, Glasgow 1994 : [recenzja] Jerzy Ciabach Christopher Andrew (aut. dzieła rec.) s. 126-128
Szanowny Panie Redaktorze! Wiesław Domasłowski s. 129-130
Odpowiedź na recenzję Prof. W. Domasłowskiego Sławomir Skibiński s. 130-132
Redakcja "Ochrony Zabytków" Tadeusz Augustynek s. 132
Redakcja "Ochrony Zabytków" Olgierd Czerner s. 132