Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Ochrona Zabytków
1976, Tom 29, Numer 1 (112)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Studium warunków i problemów środowiska w ośrodkach zabytkowych Pietro Gazzola s. 3-8
Organizacja służb inwestycyjnych dla prac konserwatorsko-budowlanych w Polsce Tadeusz Polak s. 9-17
Modernizacja kamienic tzw. Bloku "S" w Toruniu Felicjan Polakowski s. 18-26
Pomiary sytuacyjne czterech pierzei rynku w Wiślicy w powiązaniu z zabytkowymi piwnicami Jerzy Fellmann s. 27-32
Karta Wenecka i restaurowanie zabytków na Węgrzech Miklós Horler s. 33-42
Z problematyki ochrony zabytków architektury i budownictwa w Holandii Marian Kornecki s. 43-55
Rezerwaty budownictwa ludowego na terenie Czech Anna Kisielewska s. 56-60
Prace konserwatorskie na terenie miasta Lublina (1971-1973) Jadwiga Janiuk s. 61-63
Metody geodezyjno-fotogrametryczne - seminarium w Warszawie Jerzy Kalicki s. 63
Sesja naukowa na temat ochrony zabytków sakralnych Jan Batkowski s. 63-64
Konferencja w Chorzowie na temat ochrony budownictwa ludowego Stefan Cechowicz s. 64
Warmińskie Seminarium Konserwatorskie w Olsztynie Bolesław Bielawski s. 64-65
Konferencja na temat problemów "rekonstrukcji" małych i średnich miast w NRD Wojciech Kalinowski s. 65-66
Konferencja konserwatorsko-muzealna w Szczecinie Wojciech Kalinowski s. 65
Międzynarodowe sympozjum w Bolonii na temat konserwacji kamienia Janusz Lehmann s. 66-67
Konferencja w Paryżu Komitetu Ekspertów Konserwacji Kamienia Janusz Lehmann s. 66
Otwarcie Sądeckiego Parku Etnograficznego Anna Kisielewska s. 67-68
Sesja naukowa w Pszczynie na temat ochrony zabytków drewnianych Wojciech Jankowski s. 68
Konferencja w Wenecji Komitetu ICOM do spraw Konserwacji Janusz Lehmann s. 69
Problemy adaptacji zespołów pałacowych - Ogólnopolska Konferencja Konserwatorska w Poznaniu Wojciech Jankowski s. 69
Komunikat Komitetu Konserwatorskiego ICOM Westby Percival-Prescott s. 69
"Bibliografia zawartości wydawnictw muzeów w Polsce za lata 1945-1972. Druki zwarte i ciągłe", Maria Laskowska, Beata Pawłowska-Wilde, Warszawa 1974 : [recenzja] Jerzy Kowalczyk Maria Laskowska (aut. dzieła rec.) Beata Pawłowska-Wilde (aut. dzieła rec.) s. 70-71
"Ochrona pomników historii i kultury", Moskwa 1973 : [recenzja] Juliusz M. Maliszewski s. 71-72