Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Ochrona Zabytków
1999, Tom 52, Numer 3 (206)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp : [wrześniowy numer "Ochrony Zabytków" został przygotowany z okazji VII Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego...] Dorota Matyaszczyk s. 211-215
Poznański barok Zofia Kurzawa Andrzej Kusztelski s. 216-224
Kaplica Matki Boskiej Niepokalanej w poznańskim kościele p. w. św. Antoniego Padewskiego Zofia Kurzawa s. 225-228
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kościół p.w. św. Klemensa w Zakrzewie : przykład barokowej, drewnianej świątyni wielkopolskiej Dorota Matyaszczyk s. 229-238
Dekoracja dworu w Osieku koło Kościana Zofia Karłowska-Kamzowa Dorota Matyaszczyk s. 239-245
Konserwacja polichromowanych desek z Osieka koło Kościana Krzysztof Powidzki s. 246-249
Pałac w Konarzewie Dorota Matyaszczyk s. 250-263
Polichromia dwóch Trójc w kościele p. w. św. Józefa we Wschowie Magdalena Witwińska s. 264-279
XVIII-wieczna rzeźba kamienna w Wielkopolsce Rafał Plebański s. 280-295
Cmentarz protestancki we Wschowie Marek Chwistek s. 296-303
Starodruk "Wielkimi wsławiona cudami" opisujący dzieje cudownego obrazu Matki Boskiej z Szamotuł i łaski przy nim wyproszone : przyczynek do historii kultury religijnej doby baroku w Wielkopolsce Krzysztof Jodłowski s. 304-311
Obiekty architektoniczne Wielkopolski wzniesione w 2 poł. XVII–XVIII w. - wpisane do rejestru zabytków (stan na 31. XII. 1998) Tomasz Marzęta s. 312-350
Prace konserwatorskie Krzysztofa Powidzkiego w barokowych zabytkach Wielkopolski Karolina Prymas s. 351-359
Ewa Kręglewska-Foksowicz (1930-1993) : [nekrolog] Renata Linette s. 360-361
Eugeniusz Linette (1927-1986) : [nekrolog] Zofia Kurzawa s. 362-363
Janusz Powidzki (1913-1992) : [nekrolog] Zygmunt Dolczewski s. 364
Aniela Sławska (1918-1997) : [nekrolog] Anna Dobrzycka s. 365-366